07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Trhové Sviny, Sbor Církve československé husitské

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Celovečerní program:

Kavárna u Danušky
Po celou dobu otevření sboru budete pozváni na drobné občerstvení do Danuščiny Kavárny

Informace o kostele

WWW: https://husitskykostelsviny.cz/, https://www.facebook.com/husuvsborprachatice/?ref=page_internal

Adresa kostela: Nábřeží Svat. Čecha 1302

GPS: 48°50'18.421"N, 14°38'11.575"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Samuel Vašin

Návaznost na dopravu:

Sbor CČSH (husitský kostel) se nachází naproti autobusovému nádraží v Trhových Svinech (150 metrů).

Náboženská obec Církve československé (husitské) v Trhových Svinech byla založena v listopadu 1920 a státem byla schválena 29. července 1926.

Zasedací místnost městské radnice, kde se konaly bohoslužby, již kapacitně nepostačovala. V roce 1936 se naplnilo vroucné přání všech členů Náboženské obce Církve československé (husitské) v Trhových Svinech postavit (zbudovat) Sbor Církve československé na paměť Jana Žižky z Trocnova. Městské zastupitelstvo k tomu účelu věnovalo pozemek, na kterém bylo původně tržiště.

Pražský architekt bratr Ladislav Čapek vyhotovil zdarma plán.

Se stavbou sboru se započalo 6. dubna 1936. Díky velké podpoře a úsilí celé řady trhosvinenských občanů byl sbor 11. srpna 1936 slavnostně otevřen.

Objekt sboru se sloupovým portikem je vystavěný v neoklasicistním slohu. Hranolová věž má zcela zřetelný tvar husitského palcátu. Sbor je dochovaný v intaktní, slohově čisté podobě. Vysoká autenticita bez pozdějších stavebních zásahů (kromě plastového okna v zasedací místnosti a ocelových sborových oken obložených hliníkem) je dochována v architektonických a řemeslných prvcích jak v exteriéru, tak i v interiéru. Zachovaný stavební deník zvyšuje historickou hodnotu sboru.

Klasicismus (v českých zemích se obvykle používá název neoklasicismus) je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Stavby klasicismu jsou pravidelné, mají přímé a čisté linie, často mohutná sloupořadí a trojúhelníkové štíty a poměrně střídmou výzdobu, takže působí strohou vznešeností a mohutností.

Ve sboru se nachází kolumbárium.

Sbor je památkově chráněn od 25. května 2012 – byl zapsán jako národní kulturní památka a zařazen mezi architektonické kulturní dědictví 19. a 20. století.

Církev československá byla v roce 1971 přejmenovaná na Církev československou husitskou.

Další informace získáte na: http://husitskykostelsviny.cz nebo https://www.facebook.com/…ice

 

Nejbližší Noc kostelů:

Ledenice, kostel sv. Vavřince – 10,3 km

Římov, kostel Ducha Svatého – 16,1 km

Římov, kostel Lorety – 16,1 km

Rudolfov, Sbor smíření CČSH – 19,1 km

České Budějovice, kostel sv. Cyrila a Metoděje – 19,5 km

Kamenný Újezd, kostel Všech svatých – 21,3 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube