07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Zábřeh, Křesťanské centrum Zálom, Pískové doly

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://kaesostrava.cz

Adresa kostela: V Zálomu 1

GPS: 49.8111975N, 18.2309881E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: David Ides

Sbor církve Křesťanské společenství Ostrava sídlí od února 2013 v budově bývalé Základní školy Ostrava - Zábřeh, V Zálomu 1.

Kdo jsme

Křesťanské společenství Ostrava je místním sborem křesťanů, kteří považují za základ svého života Bibli a vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.

Společně se všemi křesťanskými církvemi vyznáváme Apoštolské vyznání víry, v němž jsou již od dob prvních křesťanů obsaženy základní myšlenky křesťanské víry.

Hlásíme se k tradicím české reformace, která přinesla našemu národu Bibli Kralickou.

Náš sbor je součástí církve Křesťanská společenství v ČR, která je svazkem nezávislých křesťanských sborů a skupin, které spojuje nejen společná registrace, ale především sdílená představa o tom, co je pro život církve podstatné.

Křesťanská společenství vznikla v roce 1990 a v současné době sdružuje více než 30 sborů a skupin po celé České republice.DSC_0279

Náš sbor spolupracuje s ostatními církvemi v Ostravě a nabízí ruku všem, kteří přinášejí tomuto světu biblické východisko z dnešních krizí. Členstvím v České evangelikální alianci se stavíme do širokého proudu evangelikálních křesťanů v naší zemi i po celém světě.

Věříme, že každý člověk má od Boha určité obdarování, kterým může sloužit Bohu i lidem. Členství ve sboru chápeme jako výraz vztahu k Bohu, k lidem, ke sboru jako celku. Je pro nás důležité, aby se všichni aktivně zapojovali do života církve.

Sbor je spravován kolektivem starších v čele s pastorem. Sbor je finančně soběstačný a je financován z dobrovolných sbírek a darů svých členů a přátel.

Co děláme:

Zvěstovat evangelium ztraceným, oslovit nezasažené, vyučit nevyučené – to je jeden ze základních úkolů, který církev obdržela od svého Mistra Ježíše Krista. Výklad biblického poselství je proto páteří sborového života a to jak v nedělních shromážděních, tak i v řadě setkávání během  týdne. Studujeme Boží slovo a snažíme se mu porozumět a uvádět je do praxe; povzbuzujeme osobní hledání, aktivní diskuse a zrání vlastních názorů. Pořádáme také přednášky a besedy, veřejná čtení, filmové kluby na nichž se snažíme zodpovídat aktuální otázky a ukazovat na cestu víry.

 

- Royal Rangers

Jejím cílem je pomoci dětem naplnit smysluplně volný čas a naučit je dobře  si poradit se svým  životem. Mezi aktivity 42. přední hlídky Royal Rangers Ostrava patří táboření, sport, lukostřelba, horská turistika, šifry, biblické vyučování apod. Vyvrcholením celoroční práce je letní tábor, již po léta konaný v lesích Moravského krasu. Scházíme se každou středu v 16 – 18 hodin, kde pracujeme se třemi věkovými kategoriemi: Ranger Kids (6 – 8 let), Discovery Rangers (9 – 11 let) a Adventure Rangers (12 – 14 let).

- Mládež

Hry a zábava, poznávání Bible, čajovna, společné koncerty i výlety – pro ty z církve, i pro ty, kdo o Bohu nic nevědí… Mládežnické akce mají poskytovat bezpečné křesťanské zázemí a prostor k růstu, možnost učit se přebírat odpovědnost za vlastní duchovní život a jít naplno za Ježíšem a nacházet své místo v církvi. Vítáni jsou všichni příchozí ve věku 14 – 20 let.

- Young life

Dynamická nezisková křesťanská organizace, která nabízí široký program pro mladé lidi ve volném čase. Během našich organizovaných i spontánních aktivit jako jsou jazykové kempy, outdoorové a sportovní akce, klubová a kreativní činnost, vedeme mladé lidi k oživení křesťanských hodnot a tím přispíváme k budování jejich sebeuvědomění, posílení jejich odolnosti vůči negativním vlivům a rozvoji jejich osobnosti. Kvalifikovaní dospělí vedoucí naslouchají, vedou a podporují mladé lidi v době dospívání skrze přátelské vztahy. Ve spolupráci se školami a partnerskými organizacemi podporujeme výuku anglického jazyka rodilými mluvčími. Young Life působí v České republice od roku 1992 a je součástí celosvětové organizace, která vznikla v USA v roce 1941.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube