02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Praha 8 - Libeň, sbor CKS

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.kspraha.cz

Adresa kostela: Na Žertvách 23

GPS: 50°6'18.048"N, 14°28'38.636"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Otakar Kunzmann

Návaznost na dopravu:

Modlitebna se nachází v blízkosti stanice metra B – Palmovka.

Modlitebna Křesťanského společenství Praha

Počátky sboru sahají na přelom 70. a 80. let minulého století, kdy se toto společenství scházelo v modlitebně v Holešovicích jako součást Českobratrské  církve evangelické. Sbor se osamostatnil v roce 1990. Scházel se nejdříve ve své modlitebně, kterou mu postoupili evangelíci, pak v pronajatých prostorách na různých místech Prahy 7 a 8.

Od roku 2004 má sbor KS Praha své vlastní prostory na Palmovce (Na Žertvách 23). Stavba byla na počátku 20. století postavena židovským vlastníkem v rámci okolního židovského osídlení, což dodnes připomíná blízká synagoga. Šlo o činžovní dům v neorenesančním slohu. Brzy po jeho vzniku byl na dvoře vybudován lihovar. V době socialismu zde byly byty a sklad textilu, po Sametové revoluci došlo k rekolaudaci na školicí středisko. Ve výrobní hale dřívějšího lihovaru je dnešní hlavní sál, který pojme cca 140 lidí. Jde o utilitární dvoulodní prostor s oblými litinovými sloupy a s novým podhledem.

V sále v suterénu se nachází baptisterium, v 1. patře je malý sál a další prostory pro  shromažďování a pro práci s dětmi.

 

Triptych Aleše Lamra

Nejvýznamnějším uměleckým dílem ve sborových prostorách je rozměrný abstraktní triptych Aleše Lamra „I učinil hvězdy“ umístěný v hlavním sále.

 

Čemu věříme, jací jsme

Sbor KS Praha existuje v prvé řadě ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Chceme Bohu sloužit a oslavovat ho. Naší touhou je, aby měl z našich životů radost a aby mu u nás na shromážděních bylo dobře.

Centrem naší víry je Ježíš Kristus, jeho smrt na kříži, kde nesl trest za hříchy každého člověka, a jeho vzkříšení. Věříme, že na tomto základě každému, kdo ho přijme, dává odpuštění vin a věčný život. Věříme, že je s námi, že nás vede a že proměňuje naše životy.

 

Pravidelné bohoslužby:

V době, kdy vládní opatření neumožňují scházení, se bohoslužby konají online každou neděli od 10:00 na adrese kspraha.cz/live. Aktuální informace najdete vždy na sborovém webu kspraha.cz.

Běžně se společné bohoslužby celého sboru konají první neděli v měsíci od 15:00 v KD Ládví (Burešova 1661, Praha 8). Ostatní neděle se scházíme na menších bohoslužbách na různých místech Prahy po jednotlivých regionech.

V této modlitebně se scházejí od 10:00 region Palmovka a od 16:00 region Východ každou neděli kromě první v měsíci. Péče o děti je zajištěna.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube