28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, kostel sv. Petra

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 22:00
ohlédnutí za 100 lety ČCE
v kostele
18:00 - 22:00
ohlédnutí za životem sboru u sv. Petra
výstava fotografií na zdi farní zahrady kolem kostela

Celovečerní program:

obchůdek Fairtrade
možnost koupě produktů a výrobků za férovou cenu
Zpívání v kostele
opékání buřtů
za dobrého počasí

Informace o kostele

WWW: http://www.cce-brandysnadlabem.cz/

Adresa kostela: Horova

GPS: 50°11'16.300"N, 14°39'50.750"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Kvapil

Návaznost na dopravu:

Doprava: MHD z Prahy Černý Most, také Českomoravská; ČD Brandýs nad Labem na trati Čelákovice-Neratovice; autobus z Mladé Boleslavi;pro auta uzavřen most přes Labe ze Staré Boleslavi.

Kostel (sv. Petra) Na Vyšším Hrádku je pokládán za nejstarší chrámovou stavbu v Brandýse nad Labem. První zachovaná písemná zmínka o něm pochází z r. 1304. Chrám v ní figuruje jako jedna z položek ve výčtu zboží postupovaného staroboleslavské kapitule. Od 2. poloviny 17. století se objevuje názor, že stavbu založil kníže Vladislav I. To by dobu jeho vzniku situovalo mezi rok 1109 - 1125. Nikde se ovšem nedozvídáme, co zavdalo tomuto datování příčinu. Lze se jen domnívat, že to byl nám dnes neznámý nález, který na dobu Vladislavovu odkazoval. To je pravděpodobné i proto, že v letech 1665 – 1670 došlo k rozsáhlé barokní opravě kostela silně poškozeného třicetiletou válkou. Při opravě byla m.j. nahrazena prolomená původní klenba plochým stropem a gotická dlažba stávající černobílou mozaikou. Největší stáří chrámu přisuzuje ve své Kronice české Václav Hájek z Libočan. Ten jeho založení klade do r. 942, tedy do doby Boleslava I. Historikové však pokládají jeho tvrzení za nepodloženou smyšlenku. Zlatá doba kostela končí husitskými válkami. R. 1418 je v něm ustanoven poslední farář. Po bitvě u Lipan připadl straně podobojí, ke které se ve městě hlásilo prakticky všechno obyvatelstvo. Pro nedostatek kněží však nebyl obsazován a bohoslužby se v něm konaly pouze příležitostně. Tehdy také zaniká původní fara. Těžce poškozen byl v průběhu třicetileté války. Za Josefa II. byl kostel uzavřen a uvažovalo se o jeho zboření. V 19. století jej užíval řád piaristů, později sloužil ústavu slepých. V druhé polovině 20. století byl užíván jen výjimečně, od konce 70. let sloužil jako skladiště. V roce 1994 ho Římskokatolická církev svěřila Českobratrské církvi evangelické. Ta ho po rozsáhlé vnitřní i vnější opravě uvedla do provozu o velikonocích 1996.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube