28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Jimlín, kaple

Program Noci kostelů 28. května 2021

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.jimlin.cz

GPS: 50°19'4.089"N, 13°44'41.327"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: p. Kučera

Návaznost na dopravu:

Je možno použít vlastní dopravu autem po silnici č. 225 od Loun či Žatce, v Zeměchách pak odbočit na silnici III. tř. č. 22546 směrem na Opočno. Kaple je situována při pravé straně silinice v levotočivé zatáčce za autobusovou zastávkou před obecním úřadem, směrem do Opočna.

Dále můžete využít autobusovou či vlakovou dopravu - železniční zastávka Jimlín a autobusová zastávka Jimlín/Zeměchy.

Vlaky přijíždějí ze směrů Rakovník, Louny a Most, autobusy ze směrů Praha-Zličín, Louny a Žatec.

Mladší soupis 1856 uvádí, že v letech 1853-54 byla na malém návrší ve vsi zřízena soukromá kaple. Stavitelem byl Josef Paul. Byla pokryta taškami, s věžičkou a se zvonekm a opatřena dřevěnými dveřmi se zámkem a dvěma okny. Uvnitř prosotrná kaple byla vymalována a opatřena obrazem Příbuzenstva sv. Kateřiny. Na bočních zdech se nacházelo sedm zarámovaných      a zasklených obrazů svatých a mariánský obraz na dřevě. O vybavení kaple se podrobněji zmiňuje inventář jejího zařízení z 6.8.1856. Stav kaple byl soupisem hodnocen jako dobrý, zřizovatelem byla jimlínská obec, která se k péči o kapli i do budoucna zavázala prohlášením ze dne 12.1.1853. Toto prohlášení bylo vzápětí zprostředkováno biskupské konzistoři.

Mladší farní kronika vypovídá, že dne 10.5.1857 byla nová kaple vysvěcena a zároveň byly vybírány příspěvky na další fungování kaple. Dále roku 1918 v rámci pasáže o rekvizici zvonů v pruvní světové válce uvádí, že zrekvírován byl i zvonek v kapli v Jimlíně. Další prameny však neuvádějí, odkud a kdy byl pořízen nový zvonek.

Podle ústního svědetví pana Františka Kalaše byla část vnitřní výmalby kaple, která přetrvala dodnes, pořízena  Josefem Kalašem v 50. letech 20. století. Konkrétně se jednalo o hvězdičky a sloupky, partie s květinami měl obnovit roku 1990, avšak zemřel.

Z mladší listeratury kapli včetně figurálního památníku padlý z 1. světové války od V. Hartmanna z Loun zmiňuje E. Poche.

Po levé straně kaple se nachází železný kříž na podstavci, který byl postaven někdy na konci 19. století. Informaci o jeho zřízení prameny nepřinášejí, avšak pomětníci žijící v Jimlíně uvádějí, že byl postaven na pomátku tragické události, kdy splašený kůň (či dobytče) zabil dceru místního sedláka.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube