12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Brno, Kaple Ducha svatého v Radiu Proglas

Program Noci kostelů 12. června 2020

18:00 - 22:00
Prohlídka prostor Radia Proglas
Návštěvníkům nabídneme v průběhu celého večera prohlídku studií, kde se nahrávají pořady, které jsou následně zařazeny do vysílání. Budete mít také možnost se podívat přímo do režie Gabriel, odkud vysíláme živě.
21:05 - 21:15
Večerní chvály

Celovečerní program:

Moderátorský workshop
Možnost seznámit se se zákulisím vysílání.
Workshop pro zájemce o zvukařskou práci
Podcastový bar

Informace o kostele

WWW: http://www.proglas.cz

Adresa kostela: Barvičova 85

GPS: 49°12'10.08"N, 16°34'22.08"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Janoška

Kaple Svatého Ducha na Barvičově 85 v Brně v Radiu Proglas je se svojí plochou 10 m2 jistě jednou z nejmenších v brněnské diecézi. Je přístupná poloveřejně a slouží k osobnímu posvěcování pracovníků Radia Proglas. Není uzpůsobena pro přímé rozhlasové přenosy. Vznikla na místě bývalé laboratoře stavebních hmot katedry silničního stavitelství FS VUT.  Přesně na tomto místě stál ohromný mnohatunový buchar. Po uvolnění prostor Proglasu dal biskup Vojtěch Cikrle s koncem třetího roku vysílání Proglasu – 7. prosince 1998 – dovolení ke zřízení kaple zasvěcené Duchu svatému. Co se tu koná: Denně v devět společná modlitba, o středách 12:05 mše svatá, měsíčně adorační den. Svátosti smíření, pomazání nemocných, několik svátostí křtu.

Na stěně visí obraz Panny Marie z Karmelu s Ditětem, se zvláštním provedením škapulíře. Obětní stůl z ušlechtilého dřeva, svatostánek s věčným světlem, postaveným na kontrastu mosazi světa a rudé barvy Kristovy krve, a také kropenku vytvořil akademický sochař Daniel Trubač.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube