07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Želechovice nad Dřevnicí, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: https://farnostzelechovicenaddrevnici.webnode.cz/

Adresa kostela: 4. května

GPS: 49°13'0.591"N, 17°44'52.833"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Hurta

Chrám sv. Petra a Pavla je bezesporu hlavní dominantou obce. Postaven byl koncem 14. století v gotickém slohu. Z této doby se dodnes dochovalo zaoltářní okno a tzv. pastoforium – výklenek sloužící k ukládání hostií. V roce 1737 došlo k barokní přestavbě, současně byl pravděpodobně celý chrám překlenut a přistavěn presbytář (kněžiště). Interiér kostela zdobí oltářní obraz jeho patronů – sv. Petra a Pavla, křížová cesta z roku 1856  od zlínského malíře Františka Zedníka a stropní obrazy svatých a evangelistů ztvárněné akademickým malířem Františkem Šenarem. Mezi nimi vyniká především kopie Leonardovy Poslední večeře. V přední části kostela je do zdi zasazena pamětní mramorová deska rytíře Karla Josefa ze Stiebigu. Z liturgických předmětů je nejcennější pozdněgotický kalich z 15. století (z bezpečností důvodů není v kostele trvale uložen) a vzácná tepaná nádoba na věčné světlo ze století 17. Na velké věži jsou 4 zvony, nejstarší pochází z roku 1679. Na malé vížce stojí kohout, jenž se stal jedním ze symbolů obce. Nad kostelem se rozkládá katolický a evangelický hřbitov a na východní straně stojí tři staleté lípy.


Původní katolická farnost se v letech 1580-1620 dostala do rukou protestantů, následně byla spravována střídavě ze Zlína a Vizovic a samostatnost získala opět až v roce 1843. Kostel se pyšní velmi dobrými akustickými vlastnostmi, je proto vyhledávaným místem pro konání řady koncertů, vyhlášeny jsou půlnoční mše doprovázené místním sborem.


Aktivní jsou zde rovněž děti a mládež při předvánočním roznášení Betlémského světla, misijním jarmarku, hraných pašijích o Velikonocích, zpěvu scholy, farních táborácích a táborech, Tříkrálové sbírce i dalších událostech.


Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 1. Korintským 1,18.

Nejbližší Noc kostelů:

Hvozdná, kostel Všech svatých – 3,1 km

Slušovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele – 6,5 km

Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické – 7,7 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube