24.05.19
NOC KOSTELŮ

Olomouc, bývalý kostel sv. Petra a Pavla , Univerzita Palackého

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 22:30
Prezentace půdorysu kostela
Prezentace půdorysu kostela, vyznačeného v dlažbě nádvoří Univerzity Palackého. Prezentace výsledků archeologického výzkumu formou plakátů a výkladu. Bezbariérové.

Informace o kostele

Adresa kostela: Křížkovského 10

GPS: 49°35'42.105"N, 17°15'35.132"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Dehnerová

Farní kostel sv. Petra a Pavla stával na Petrském návrší, v jižní části Předhradí, a to až do roku 1792, kdy byl zbořen. Jednalo se o pozdně gotickou podélnou orientovanou stavbu s opěrnými pilíři a s polygonálně uzavřeným presbytářem. Při západním průčelí byla situována starší věž se stanovou střechou, další věž byla přistavena v 17. století na severní straně.

 

Základy kostela sv. Petra a Pavla byly odkryty při archeologickém výzkumu nejnověji v roce 2015 a v současné době, po rekonstrukci budovy děkanátu Filozofické fakulty UPOL, je kostel připomenut vyznačením jeho půdorysu v dlažbě nádvoří.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube