07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Litomyšl, kostel Rozeslání svatých apoštolů

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostlitomysl.cz/

Adresa kostela: Toulovcovo náměstí

GPS: 49°52'17.1887999998846"N, 16°18'42.8267999998849"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vojtěch Juza


Nástin historie špitálského kostela

Toulovcovo (Špitálské) náměstí vzniklo na pravděpodobně nejdříve osídleném místě Litomyšle pod někdejším hradem. Označení Špitálek připomíná, že zde nejpozději od pol. 14. století stál špitál, útulek pro zchudlé, nemocné a staré. V roce 1407 učinil Vavřinec Toulovec z Třemošné, litomyšlský měšťan s velkými majetky v okolních vsích, nadaci, která byla krátce poté potvrzena králem Václavem IV. a zajistila špitálu faktickou ekonomickou existenci. Se jménem Toulovcovým byly spojeny četné pověsti o tom, že byl loupežným rytířem, který pamatoval na chudé. Pro svou družinu na koních měl prý úkryt v skalních jeskyních a slujích za Budislaví a Jarošovem.

Krátce po založení špitálu nejspíš vznikl i špitální kostel, dnes kostel Rozeslání sv. Apoštolů. Kostel je pravděpodobně nejstarším dochovaným sakrálním prostorem v Litomyšli a předčí tedy o několik let i proboštský kostel Povýšení sv. Kříže. Kostel mnohokrát vyhořel a byl devastován - zejména za husitských bojů a pak při náboženských neshodách v první polovině 17. století. Byl také několikrát upravován, zejména po požárech 18. století. Velká romantická úprava a dostavba kruchty a věže do dnešní podoby proběhla v letech 1838-1842, tehdy byl také zrušen špitál i s nedaleko stojícím špýcharem a od té doby je kostel samostatně stojící.

V kostele je zachovaná gotická žebrová klenba a další gotické prvky jako např. kružba středního okna. Mobiliář, v současnosti uložený v prostorách litomyšlského proboštství, je novodobý, převážně z 19. a 20. století.  

Život kostela v současnosti

Kostel Rozeslání sv. Apoštolů je pravidelně užíván římskokatolickou církví pro konání nedělních mší svatých pro rodiny s dětmim, výjimečně se zde slaví i pravidelné všednodenní bohoslužby. V době adventní našly v tomto krásném sakrálním prostoru své místo i dnes už tradiční každoroční výstavy Betlémářů Litomyšlska.

Nejbližší Noc kostelů:

Litomyšl, Nový kostel Sboru Církve bratrské – 0,7 km

Dolní Újezd, kostel sv. Martina – 7,8 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube