24.05.19
NOC KOSTELŮ

Praha 2 - Vinohrady, kostel sv. Ludmily

Program Noci kostelů 24. května 2019

16:30 - 17:15
Mše svatá
17:15 - 17:20
Zahájení Noci kostelů - Zvonění zvonů
17:30 - 18:00
Přednáška o kostele a sv. Ludmile
Stručný výklad o historii kostela, jeho architektuře a interiéru, a také o jeho patronce sv. Ludmile a její době. Přednese P. Pavel Křížek.
18:00 - 18:30
Krásné zpěvačky
Středověké písně, písně z Taizé a od A. Michny. Pod vedením V. Hájka.
18:30 - 19:30
Svatoludmilská gregoriánská schola
Středověký, nebo nadčasový? Jednohlasý zpěv, nebo modlitba? V pásmu gregoriánského i ambrosiánského chorálu spolu s raným vícehlasem bude možné zaposlouchat se do zpěvů, které se nezměnily po staletí.
19:30 - 20:45
Barokní kancionál - Slaviček Rájský 1719 – 2019
Program k 300. výročí vydání jednoho z nejvýznamnějších barokních kancionálů. Zazní písně celého liturgického roku a některá duchovní rozjímání. Zpívá a hraje Svato=Ludmilská schola.
20:45 - 21:15
Koncert svatoludmilských varhaníků
Varhaníci z farnosti prostřednictvím několika varhanních skladeb představí vzácné varhany Emanuela Štěpána Petra z roku 1898, které v letech 2013–2018 prošly rozsáhlým restaurováním.
21:15 - 21:45
Komentovaná prohlídka opravených varhan
Možnost prohlídky cenných varhan z roku 1898, které jsou (jako jedny z mála Petrových nástrojů) dodnes zachovány téměř v původní podobě a přitom plně funkční. Vzhledem ke kapacitě kůru je vstup omezený na max. 100 osob.
22:00 - 23:00
Antoine de Saint-Exupéry – Citadela
Umělecký přednes: Miroslav Gabriel Částek. Hudba: Zdeněk Pololáník.
23:00 - 23:10
Zakončení Noci kostelů – společná modlitba

Informace o kostele

WWW: http://ludmilavinohrady.cz

Adresa kostela: nám. Míru

GPS: 50°4'31.674"N, 14°26'13.766"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Beatrix Sviezeny

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Náměstí míru

bus 135 - zastávka Náměstí míru

tram 4, 10, 16, 22 - zastávka Náměstí míru

Kostel byl postaven v letech 1888 - 1892 podle plánů architekta Josefa Mockera. Na jeho výzdobě se podíleli slavní umělci té doby, jako např. sochař Josef Václav Myslbek, nebo malíři Josef Čapek, Antonín Procházka nebo František Ženíšek. Do chrámu byly uloženy ostatky sv. Ludmily a sv. Václava. Od roku 1974 byl kostel nejdříve kvůli výstavbě metra a později kvůli rekonstrukci na dlouhou dobu uzavřen. Slavnostní bohoslužbou, vedenou kardinálem Miloslavem Vlkem, v roce 1992 byla stavba znovu otevřena. Kostel sv. Ludmily je cihlová trojlodní bazilika s příčnou lodí ve tvaru kříže. Její dvě štíhlé 60metrové věže tvoří dominantu nejen náměstí Míru, ale celé Jugoslávské ulice. Interiér chrámu vyniká barevností, způsobenou především svými barevnými vitrážemi, a oplývá bohatou malířskou a sochařskou výzdobou. Kostel sv. Ludmily byl slavnostně vysvěcen 8. října 1893. Hlavním světitelem byl pražský arcibiskup, kardinál František z Pauly hrabě Schönborn. Dne 8. října 2018 farnost oslavila 125. výročí posvěcení kostela mší svatou, jejímž hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup kardinál Dominika Duka, OP. Ten zároveň požehnal vzácné varhany z roku 1898, které v letech 2013-2018 prošly celkovým restaurováním. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube