07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Luže-Srbce, kaple Panny Marie Růžencové

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Kaplička Panny Marie Růžencové v Srbcích z poloviny 19. století byla původně mnohem menší než dnes, protože její větší část sloužila jako hasičská zbrojnice. Záznamy o vybudování kapličky Panny Marie Růžencové se nedochovaly. Je možné, že vznikla v souvislosti s opravou pískovcového kříže, který stojí v její blízkosti od roku 1821. Tato oprava proběhla v r. 1910. Zvonek neunikl za první světové války rekvizici a v roce 1920 se občané složili na nový. Od r. 1958 byla používána k jiným účelům. Od 13. 10. 2002 po znovuvysvěcení slouží opět jako duchovní centrum obce. Interiér kapličky je vybaven dřevěnými lavicemi. Abak, kropenka, menza a ambon jsou zhotoveny z opuky. Na kropence je vyryt a vyzlacen Mariánský monogram, v menze je vsazena deska s vyrytým a vyzlaceným reliéfem obětního beránka. Dále je zde obraz Panny Marie Růžencové, jehož autorem je akademický sochař Petr Váňa.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube