02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Velká trojlodní basilika. K obdélnému trojlodí připojeno hluboké trojboce uzavřené kněžiště, původně o dvou polích a závěru pěti stran osmiúhelníka. Uprostřed průčelí věž ze dvou třetin vtažená do interieru hlavní lodi. Vnějšek kostela má pozdně barokní a klasicistní úpravu. Z gotické podoby zachovány opěráky a západní portál, bohatě pročleněný hruškovci, výžlabky a oblounkem. Profilace vyrůstá ze zešikmenného trnože, vedoucí z podvěží do hlavní lodi. Na vchodu severní boční předsíně zachován český nápis s letopočtem 1506. Úprava interieru barokní. Klenba valená s trojúhelnými výsečemi na ionských pilastrech představených hranolovým mezilodním pilířům.

Kostel je původem vrcholně gotická stavba ze 3. čtvrti 14. stol. doplněný r. 1506 bočními předsíňkami. Po požáru r. 1784 přestavěn kostel klasicistně podle návrhu Ign. Palliardiho. Přestavba dokončena r. 1788. Věž z let 1821-23 podle návrhu Rf. Högra zvýšena r. 1856. Renovace 1931.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube