07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Petrovice-Krásný Les, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

GPS: 50°46'16.986"N, 13°55'24.019"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: RENATA ŠOLTOVÁ

Návaznost na dopravu:

Ideální je přijet do Krásného Lesa individuálně. Pokud byste chtěli využít Dopravu Ústeckého kraje (autobus č. 451), ten z Ústí nad Labem (stanice Divadlo 16:14) do Krásného Lesa přijíždí v 16:56 (stanice Petrovice, Krásný Les, konečná), ale vrací se zpět hned v 16:58. Na prohlídku kostela byste neměli čas... Ale je také možnost přijet dříve, autobusem 451 kolem 14. hodiny. Volný čas můžete využít procházkou po okolí, asi 2 km směrem k hranici se Saskem si lze prohlédnout kapli sv. Petra a Pavla, která byla vysvěcena před 180 lety, 15. 8. 1840, dále kapli novorenesanční z roku 1912, která bude rekonstruována. Současně zde je několik velice zajímavých křížků a božích muk. Asi 50 metrů od kostela se nachází socha sv. Jana Nepomuckého (kulturní památka), údajně nejkrásnější barokní socha tohoto světce v Ústeckém kraji, která letos má velké výročí, byla sem usazena přesně před 300 lety, 21. 5. 1720. A kdyby vám ještě vyzbyl čas, můžete si prohlédnout bývalý vodní mlýn (kulturní památka), č.p. 207. Určitě stojí za to do Krásného Lesa přijet.

 

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Krásném Lese je pozdně barokní jednolodní stavba z konce 18. století. Jde o kulturní památku postavenou v letech 1790 - 1795 stavitelem Michlem Rehnem na místě staršího hřbitovního kostela. 

Kostel má polokruhově ukončený presbytář, hranolovou průčelní věž a zaoblené nároží. Ve věži se nachází historicky velmi cenný zvon bez srdce z r. 1667 od Mikuláše Löwa. Během 2. pol. 20. století kostel zchátral, avšak na počátku 21. století prošel kompletní rekonstrukcí, ale pouze exteriéru. Interiér je ve značně poškozeném stavu, chybí dlažba, lavice, je poškozený strop apod.

Od roku 2012 se v kostele nekonají žádné náboženské obřady. Kromě torza hlavního oltáře Nanebevzetí Panny Marie se v lodi kostela (na pravé straně) do dnešních dnů dochovala rokoková kazatelna z konce 18. století a několik dálších kusů původního mobiliáře.   

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube