12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Lysá nad Labem, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 12. června 2020

18:15 - 18:35
Příběhy na plátně
promítání biblických příběhů
19:00 - 20:00
Vox nymburgensis
Koncert pěveckého sboru
20:15 - 20:35
Příběhy na plátně
promítání biblických příběhů
21:15 - 21:35
Příběhy na plátně
promítání biblických příběhů
22:00 - 22:45
Modlitba za město
Zpěvy z Taizé, ztišení

Celovečerní program:

Výstava biblických ilustrací - Gennadij Alexandrov, suchá jehla kolorovaná akvarelem
Gennadij Alexandrov (* 6. 9. 1949, Omsk), absolvent Fakulty umělecké grafiky na vysoké statní Pedagogické škole v Omsku (Rusko), řadu let žije v Lysé nad Labem.
Bible a její proměny v čase
průřez dějinami biblických tisků a prezentace jejich současných forem

Informace o kostele

WWW: http://www.rkflysa.wz.cz

Adresa kostela: náměstí B. Hrozného

GPS: 50°12'7.751"N, 14°50'17.599"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Mikušková

Návaznost na dopravu:

vlak: Praha - Lysá nad Labem (dál cca 800 m pěšky)

auto: D11, sjezd na 18. km 

 

Vlakové spojení na trase Praha-Kolín, linka č.231 a 232, autem sjezd z dálnice E65-exit č.14 nebo z dálnice E67-exit č.18.

Lysá nad Labem, kostel Narození sv. Jana Křtitele

 

Stavba byla započata dne 9. března 1719. Architektonický návrh zpracoval František Maxmilián Kaňka. Slavnostní vysvěcení se konalo dne 31. července 1741.

Kostel je postaven na vyvýšeném místě lyského náměstí. Ohradní kostelní zeď je pro baroko zcela netypická. Vytváří kontrast v kostelní zdi a tím ještě zvětšuje a dotváří celkový účinný dojem rozvlněných ploch. Projektantem této ohradní zdi je Anselmo Lurago. Na ohradní zdi jsou umístěny sochy svatých.

Vstup v ohradní zdi tvoří tepaná železná brána z první poloviny 18. století. Autorem této mistrné práce byl místní zámečník Libiš. Kostelní věž je zakončena helmicí, tvořenou velkou cibulí, nad ní lucernou a malou cibulí, údajně je v ní uložena pamětní listina, a ukončena makovicí s velkým železným kardinálským dvouramenným křížem.

Presbytář kostela je klenutý dvěma křížovými poli bez žeber. Klenbu nesou pilastry bohatě zdobené pozlaceným štukem.

Hlavní oltář je umístěn ve východní části presbytáře. Nese hlavní obraz s biblickým výjevem křtu Krista v Jordáně.

Chrámová loď je čtvercového půdorysu, krytá českou plackou, nesenou čtyřmi mohutnými, bohatě zdobenými svazkovými pilastry.

Západní část kostela vyplňuje kruchta, nesoucí unikátní varhany. Byly zhotoveny v roce 1774. K řezbářskému mistrovství výzdoby varhan patří orchestrální skupina putti, zhotovená roku 1777 Platzerovou dílnou v Praze. Zajímavé je, že kostel i zeď kolem něho jsou prohlášeny kulturními památkami, avšak u varhan, které jsou nejhodnotnější v tomto kostele se tak dosud nestalo.

(podrobnější ifnormace na webovských stránkách farnosti)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube