24.05.19
NOC KOSTELŮ

Brno-Lesná, Duchovní centrum

Program Noci kostelů 24. května 2019

Celovečerní program:

Soutěžní poznávací trasa Odraz 30 let svobody v brněnských křesťanských dílech
19:00-21:00 výstavba nového kostela

Informace o kostele

WWW: https://farnostlesna.cz/

Adresa kostela: Nezvalova 13

GPS: 49°13'31.612"N, 16°37'25.406"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Pavel Hověz

Návaznost na dopravu:

Tramvaje č. 9, 11 - konečná zastávka Lesná - Čertova rokle Autobusy č. 44, 53, 57, 81, 84, 92, 93 - Halasovo náměstí

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 07.11.2018)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
10:30 ve školním roce, každý týden, (mše svatá pro děti, rodiny a mládež)
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
Út
17:00 celý rok, každý týden, pouze bohoslužba slova a následná adorace N.S.
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
7:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden, (1x za 14 dní s doprovodem kytar)
So
8:00 celý rok, každý týden

Brněnské sídliště Lesná v severní části města Brna patří se svými asi 25 000 obyvateli mezi nejstarší (70. léta minulého století) ale i nejhezčí brněnská sídliště na tehdejší dobu s velmi dobrým občanským vybavením. Chybělo zde ovšem duchovní zázemí pro tehdejší převážně mladé obyvatele tohoto nového sídliště. To se mělo změnit v letech 1968 a 1969, kdy si většina obyvatel Lesné podle průzkumu přála postavit kostel na tomto krásném území. Žel Bohu, především vinou drtivé normalizace tento záměr nebyl po dobu 20 let realizován. Teprve po změně režimu byla myšlenka stavby nového sakrálního prostoru oživena a díky mnoha nadšencům, jejich obětavosti, nemalým darům i velkým půjčkám a účinné podpoře církevních činitelů bylo v roce 2004 dostavěno, otevřeno a posvěceno Duchovní centrum blahoslavené Marie Restituty (rodačky z Husovic - Heleny Kafkové) a ctihodného otce P. Martina Středy (známého svou velikou zásluhou o vítězství obránců Brna nad obrovskou švédskou přesilou 15. srpna 1645, kdy bylo město obléháno a ničeno už od 3. května 1645). Většina katolíků z Lesné a blízkého okolí tak má nyní uprostřed sídliště strohou sakrální stavbu coby víceúčelové zařízení pro své duchovní i kulturní potřeby, které se s příchodem nového duchovního správce P. Pavla Hověze , pastorační asistentky a trvalého jáhna začaly ještě více rozvíjet. V roce 2005 pak otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle zde oficiálně ustanovil novou římskokatolickou farnost se všemi právy i povinnostmi, pravidelnými bohoslužbami a četnými duchovními, kulturními i společenskými aktivitami. Velkým snem i cílem několika tisíc farníků z Lesné, blízkého i vzdáleného okolí a mnohých věřících z celé naší vlasti i ze zahraničí, štědrostí neznámých dárců i některých sponzorů je velká snaha toto Duchovní centrum rozšířit (nestačí již dnešním potřebám farníků) a přebudovat na moderní důstojný Boží stánek s vlastním duchovním prostorem pro každodenní bohoslužby a církevní obřady. To ovšem vyžaduje značné finanční prostředky a o jejich získání se vlastními nápaditými aktivitami snaží především duchovní správce s dobrovolným týmem farních spolupracovníků. Velmi brzy se tak součástí farního života stala nejrůznější setkání, návštěvy poutních míst, tábory pro děti, koncerty, divadelní představení, pomoc starým a opuštěným občanům atd. Řadu námětů pro péči o své farníky otec Pavel čerpá ze svého několikaletého působení v Německu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube