07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Boleradice, kaple sv. Rocha

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 22:00
Táborák
Budete si moci opéct špekáček, který máme pro vás připraven.
18:00 - 22:00
Otevřená kaple
Máte možnost si prohlédnout interiér kaple, která je běžně otevřena pouze jednou v roce a to v srpnu, kdy se zde koná pouť. Dále budete moci zapálit svíčku za váš konkrétní účel.
19:00 - 22:00
Degustace piv
Ochutnávka piv z klášterních pivovarů.

Informace o kostele

Kaple svatého Rocha je jednou z hezkých dominant obce a je v mnoha směrech památná. V lidovém podání někde pod ní si měl postavit nějakou chýši poustevník a v ní žít. Později na jeho paměť tam lidé postavili dřevěnou kapličku. Reálnější základ může být ten, že určitá církevní stavba tam stála již v době staroslovanského pohřebiště a z toho důvodu tam přežívala pieta k tomu prostoru, proto byl označen křížem či dřevěnou kapličkou. To mohlo být důvodem, že se tam pohřbívalo v době moru, kdy hřbitov u kostela již nestačil. Morové hroby zde byly prokázány archeologickým výzkumem. Odtud je jen krok k tomu, proč byla kaplička zasvěcena svatému Rochu. Písemné prameny nás uvádí do skutečnosti. Před postavením této stavby zde stávala jednoduchá kaplička či boží muka ve značně ubohém stavu. Musela být naprosto malá, poněvadž nebyla vyznačena na první katastrální mapě Boleradic, ani se u ní nekonaly bohoslužby. Proto farář Filip Toufar po svém příchodu do naší farnosti, se rozhodl tuto kapli zbourat a postavit novou, mnohem výstavnější a pohlednější. Jakýsi protipól kostela sv. Jana Křtitele, další dominantu vesnice. Stalo se tak v roce 1888.

Celkový náklad činil 834 zlatých a byl uhrazen z vlastního jmění předchozí kaple a zbytek z příspěvků farníků. Hlavní obraz pro kapli darovala hospodyně na faře a ten zobrazuje sv. Rocha, jemuž je kaple zasvěcena. Zvonek na věžičku zakoupila obec a svícny dolní mlynář Antonín Hausner. Pozlacovací práce vykonal sám farář Toufar. Pozemek pro kapli i její okolí ve výměře 102 m² darovala obec. Pět lip v okolí kaple bylo vysázeno o rok později a v témže roce biskupská konzistoř povolila v ní sloužit mše svaté čtyřikrát v roce. Od té doby se na ní neprováděly žádné zásadní úpravy, jen běžná údržba. Zvon ve věžičce byl sejmut pro válečné účely a nový zavěšen v roce 1924 a znovu 1997. Kaple má barokizující podobu a se svým okolím vytváří malebnou část obce. V současnosti se v ní konají bohoslužby jednou v roce a to v měsíci srpnu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube