02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Slezská Ostrava, kostel sv. Josefa

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmostrava.cz

Adresa kostela: Těšínská 91

GPS: 49°49'54.689"N, 18°18'14.609"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: František Urban

Návaznost na dopravu:

Zastávky MHD (DPO-ODIS):

 

Sl. Ostrava kostel (1 min. chůze):

Bus: 38, 71

Trol: 101, 107

Jízdní řády: Příjezdy, Odjezdy, Na mapě.

Kostel sv. Josefa ve Slezské Ostravě byl postaven v letech 1780-1783. Je to pozdně barokní jednolodní stavba ovlivněná klasicismem. Na jeho hlavním oltáři se nachází dřevěný obraz Panny Marie s Jezulátkem, (Panna Maria Karmelská) k němuž po dlouhou dobu putovali křesťané z blízkého a vzdálenějšího okolí.V roce 1913 byl kostel uzavřen kvůli stále se objevujícím a zvětšujícím se trhlinám způsobeným poddolováním. Zatímco kostel sv. Josefa čekal na opravu, scházeli se věřící k bohoslužbám v provizorním dřevěném kostele, postaveném v roce 1913. Nacházel se asi 20 m severovýchodně od farního kostela při cestě na Michálku (dnes Na Najmanské v místech obřadní síně). Provizorní kostel fungoval do roku 1929, kdy byl předán k bohoslužebným úkonům zcela zrestaurovaný kostel sv. Josefa. Základy i zdivo tohoto kostela, který poddolováním klesl o 8 m, byly zpevněny železobetonovým věncem (ankrováním). Zpevnění bylo provedeno železobetonovým věncem podél základů a zdiva, a třemi železobetonovými lany napříč chrámovou lodí pod dlažbou. Stará cihlová klenba byla nahrazena lehkou klenbou z rabicu, připevněnou na železnou kostru. Věž byla vytvořena z železné konstrukce a byla obezděna dutými cihlami. Stavba je nejen uměleckohistorickou památkou, ale i českou technickou zvláštností.

 

Poutě ke sv.Josefovi se zde konají vždy nejbližší sobotu ke svátku sv. Josefa (19.3.).

 

Svatý Josef je patronem Čech, manželů a křesťanských rodin, dělníků, řemeslníků, tesařů, inženýrů... Je vzýván v zoufalých situacích a zvláště je patronem dobré smrti.

 

Bohoslužby: Neděle  7:45 hod

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube