28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Orlová-Město, evangelický kostel SCEAV

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:50 - 18:00
Hlas zvonů
Slavnostní zahájení Noci kostelů 2020
18:30 - 19:15
Trio a sólisté Sborového studia Permoník
Sborové studio Permoník ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné a jeho členové si připravili hudební vystoupení.
19:15 - 20:00
Prohlídky kostela
Návštěva zákoutí kostela včetně půdy kostela, věže a zvonů bez průvodce.
20:00 - 20:45
Trio a sólisté Sborového studia Permoník
Sborové studio Permoník ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné a jeho členové si připravili hudební vystoupení.
20:45 - 22:00
Prohlídky kostela
Návštěva zákoutí kostela včetně půdy kostela, věže a zvonů bez průvodce.
22:00 - 24:00
Jen v Bohu se ztiší duše má
Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. Žalmy 62,2 Příležitost pro ztišení a meditaci v tichu nočního kostela.

Celovečerní program:

Fotoprezentace
Seznámíme Vás se vším, co se u nás děje. Víte, že zde působí také spolek Benjamín Orlová a Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové?
Nabídka
Nabídneme Vám nejen upomínkové předměty k Noci kostelů, ale také můžete zakoupit publikace k historii evangelického kostela nebo si také vzít publikace, které budou zdarma. Každopádně výtěžek z prodeje podpoří obnovu varhan v kostele.
Na slovíčko s pastorem
Na slovíčko s pastorem farního sboru Mgr. Vladislavem Szkanderou ( od 18:00 do 20:00)
Minivýstava - Orlovský Sijón
Malá výstava historických fotografií Evangelického kostela a okolí.
Soutěžíme s kvízem
Ke 160. výročí farního sboru jsme si připravili malý kvíz o ceny :-)

Informace o kostele

WWW: http://www.orlovasceav.cz

Adresa kostela: P. Cingra 482

GPS: 49°50'45.22"N, 18°26'23.31"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Zielina, DiS.

Návaznost na dopravu:

Nejbližší autobusové zastávky:

  • Orlová,Město,Kopaniny
  • Orlová,Město,nám.
  • Orlová,Město,čerp.st.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 10.05.2021)

Ne
10:00 celý rok, každý týden, V druhou neděli v měsíci jsou bohoslužby v polském jazyce s českým kázáním


"O KOSTELE"


Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové představuje zajímavý příklad sakrální architektury období po polovině 19. století, výrazně se uplatňující v urbanismu města Orlové a také v památkovém fondu severomoravského regionu.“ (citováno z prohlášení za kulturní památku) Evangelický kostel v Orlové je jednolodní stavbou z roku 1862, postavenou ve stylu doznívajícího romantického klasicismu. Kostel je dokladem evangelické tradice v regionu. V polygonálně uzavřeném presbyteriu je situován oltář, vybudovaný v pozdním novorenesančním slohu, řezbářem Henrykem Nitrou z Horních Bludovic. V centru oltáře je obraz Vítězného Krista. Po stranách oltáře jsou instalovány dvě dřevěné sochy. Nalevo apoštol Petr a napravo apoštol Pavel. Oltář je zdoben několika figurálními reliéfy andílků. Pod vrcholovým křížem je zasazena kruhová barevná vitráž se symbolickým motivem holubice. V prostoru před oltářem stojí křtitelnice ciboriového typu z konce 19. století. Do levé stěny presbytáře je zasazena kazatelna s baldachýnem. Na kůru jsou umístěny varhany zn. Rieger s jedním manuálem. Ve věži kostela jsou zavěšeny tři kostelní zvony z roku 1918 vyrobené firmou Weule z Bockenem u Lipska.

 


"PODDOLOVANÝ KOSTEL"


Kostel stojí na poddolovaném území a je mírně nakloněn. V průběhu jeho dějin se proto musel několikrát opravovat. Poslední významná oprava proběhla v roce 2005, kdy byl kostel nově staticky zajištěn metodou předpjatých ocelových lan (použito 1300 m lan) a klenby byly zpevněny tlakovou injektáží vysokopevnostní pryskyřicí s nízkým stupněm napěnění.

 


"VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA"


Kostel je možné si prohlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky na tomto odkazu. Ale popravdě tento kostel je nejlépe vidět na vlastní oči, je nádherný!

 


"KOSTEL PRO VŠECHNY"


Kostel je specifickým místem, kde je možno prožít osobní ztišení nebo na základě oslovení Bohem udělat zásadní rozhodnutí. Je to místo, v dnešním rychlém tempu života, velmi žádané. Přes tuto skutečnost u mnohých lidí přežívá povědomí, že jde o prostor určený jen úzce profilované skupině lidí. Orlovský farní sbor si ovšem myslí, že jeho kostel je kostelem pro všechny lidi. Otevírá se jednotlivcům, stejně jako větším skupinám lidí.

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Orlové • bohoslužby, víra, studium Bible, setkání všech generací • web

Benjamín Orlová, z. s. • volnočasové aktivity pro děti a mládež, pobyty a tábory, kluby, turnaje, setkání mládeže • web

Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové • podpora kulturní památky - Evangelický kostel v Orlové • web

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube