28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Orlová-Město, evangelický kostel SCEAV

Program Noci kostelů 28. května 2021

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.orlovasceav.cz

Adresa kostela: P. Cingra 482

GPS: 49°50'45.22"N, 18°26'23.31"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Zielina, DiS.

Návaznost na dopravu:

Nejbližší autobusové zastávky:

  • Orlová,Město,Kopaniny
  • Orlová,Město,nám.
  • Orlová,Město,čerp.st.


"O KOSTELE"


Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové představuje zajímavý příklad sakrální architektury období po polovině 19. století, výrazně se uplatňující v urbanismu města Orlové a také v památkovém fondu severomoravského regionu.“ (citováno z prohlášení za kulturní památku) Evangelický kostel v Orlové je jednolodní stavbou z roku 1862, postavenou ve stylu doznívajícího romantického klasicismu. Kostel je dokladem evangelické tradice v regionu. V polygonálně uzavřeném presbyteriu je situován oltář, vybudovaný v pozdním novorenesančním slohu, řezbářem Henrykem Nitrou z Horních Bludovic. V centru oltáře je obraz Vítězného Krista. Po stranách oltáře jsou instalovány dvě dřevěné sochy. Nalevo apoštol Petr a napravo apoštol Pavel. Oltář je zdoben několika figurálními reliéfy andílků. Pod vrcholovým křížem je zasazena kruhová barevná vitráž se symbolickým motivem holubice. V prostoru před oltářem stojí křtitelnice ciboriového typu z konce 19. století. Do levé stěny presbytáře je zasazena kazatelna s baldachýnem. Na kůru jsou umístěny varhany zn. Rieger s jedním manuálem. Ve věži kostela jsou zavěšeny tři kostelní zvony z roku 1918 vyrobené firmou Weule z Bockenem u Lipska.

 


"PODDOLOVANÝ KOSTEL"


Kostel stojí na poddolovaném území a je mírně nakloněn. V průběhu jeho dějin se proto musel několikrát opravovat. Poslední významná oprava proběhla v roce 2005, kdy byl kostel nově staticky zajištěn metodou předpjatých ocelových lan (použito 1300 m lan) a klenby byly zpevněny tlakovou injektáží vysokopevnostní pryskyřicí s nízkým stupněm napěnění.

 


160 LET ZALOŽENÍ FARNÍHO SBORU A POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE KOSTELA

Více informací zde.

 


"KOSTEL PRO VŠECHNY"


Kostel je specifickým místem, kde je možno prožít osobní ztišení nebo na základě oslovení Bohem udělat zásadní rozhodnutí. Je to místo, v dnešním rychlém tempu života, velmi žádané. Přes tuto skutečnost u mnohých lidí přežívá povědomí, že jde o prostor určený jen úzce profilované skupině lidí. Orlovský farní sbor si ovšem myslí, že jeho kostel je kostelem pro všechny lidi. Otevírá se jednotlivcům, stejně jako větším skupinám lidí.

Vytváříme prostor, ve kterém může vystoupit alternativní hudba, stejně jako roztomilé děti s optimismem nabitými dětskými písněmi. Místo zde mají pěvecké sbory, které zpívají na bohoslužbách nebo ve vlastních koncertních blocích. Máme kostel, do kterého vstupují lidé na invalidních vozících a který navštěvují lidé během firemních párty, které se mají možnost konat v prostorách farního sboru. V kostele pro všechny se setkáte s řádovými sborovníky, významnými podnikateli stejně jako s komunálními politiky.

Zkrátka, je to kostel pro nás všechny!

Přestože kostel stojí osamocen v přírodě na okraji města, jež bylo dříve centrem života Orlové, konají se zde pravidelně bohoslužby a další jiné aktivity, především v oblasti kulturní činnosti a práce s dětmi a mládeží.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Nejbližší Noc kostelů:

Český Těšín - Rozvoj, evangelický kostel a.v. ČCE – 21,0 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube