24.05.19
NOC KOSTELŮ

Orlová-Město, evangelický kostel SCEAV

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:50 - 18:00
Hlas zvonů
Slavnostní zahájení Noci kostelů 2018
18:00 - 19:45
SVOBODA není lebeda
Tématická hra pro děti připravená u příležitosti vyhlášeného církví ROKU VDĚČNOSTI ZA SVOBODU.
20:15 - 21:45
Komentované prohlídky kostela
Návštěva zákoutí kostela včetně půdy kostela, věže a zvonů.
22:00 - 22:45
Keep Smilling Gospel
Známý orlovský gospelový pěvecký sbor.
23:00 - 00:00
Večer chval
Společné zakončení NOCI KOSTELŮ V ORLOVÉ Za účasti orlovských křesťanských církví.

Celovečerní program:

Čajovna v kostele
Proslulá čajovna na druhé pavlači pro nás připraví lahodné čajové nápoje.
Fotoprezentace
Seznámíme Vás se vším, co se u nás děje. Víte, že zde působí také spolek Benjamín Orlová a Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové?
Občerstvení
Noc je dlouhá a určitě vyhládne :-) Něco k zakousnutí bude pro Vás připraveno.
Nabídka
Nabídneme Vám nejen upomínkové předměty k Noci kostelů, ale také můžete zakoupit publikace k historii evangelického kostela nebo si také vzít publikace, které budou zdarma. Každopádně výtěžek z prodeje podpoří obnovu varhan v kostele.

Informace o kostele

WWW: http://www.orlovasceav.cz

Adresa kostela: P. Cingra 482

GPS: 49°50'45.22"N, 18°26'23.31"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Zielina, DiS.

Návaznost na dopravu:

Nejbližší autobusové zastávky:

  • Orlová,Město,Kopaniny
  • Orlová,Město,nám.
  • Orlová,Město,čerp.st.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15.05.2019)

Ne
10:00 celý rok, každý týden, V druhou neděli v měsíci jsou bohoslužby v polském jazyce a poslední neděli rovněž v polském jazyce, avšak s českým kázáním. Výjimku také tvoří slavnostní bohoslužby. Proto doporučujeme se řídit aktuálním programem na www.orlovasceav.cz


"O KOSTELE"


Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové představuje zajímavý příklad sakrální architektury období po polovině 19. století, výrazně se uplatňující v urbanismu města Orlové a také v památkovém fondu severomoravského regionu.“ (citováno z prohlášení za kulturní památku) Evangelický kostel v Orlové je jednolodní stavbou z roku 1862, postavenou ve stylu doznívajícího romantického klasicismu. Kostel je dokladem evangelické tradice v regionu. V polygonálně uzavřeném presbyteriu je situován oltář, vybudovaný v pozdním novorenesančním slohu, řezbářem Henrykem Nitrou z Horních Bludovic. V centru oltáře je obraz Vítězného Krista. Po stranách oltáře jsou instalovány dvě dřevěné sochy. Nalevo apoštol Petr a napravo apoštol Pavel. Oltář je zdoben několika figurálními reliéfy andílků. Pod vrcholovým křížem je zasazena kruhová barevná vitráž se symbolickým motivem holubice. V prostoru před oltářem stojí křtitelnice ciboriového typu z konce 19. století. Do levé stěny presbytáře je zasazena kazatelna s baldachýnem. Na kůru jsou umístěny varhany zn. Rieger s jedním manuálem. Ve věži kostela jsou zavěšeny tři kostelní zvony z roku 1918 vyrobené firmou Weule z Bockenem u Lipska.

 


"90 LET OLTÁŘE"


Je to již 90 let, kdy byl posvěcen současný oltář v evangelickém kostele v Orlové. Slavnostní bohoslužba posvěcení oltáře se konala 15. prosince 1929. V polygonálně uzavřeném presbyteriu je situován oltář. Oltář je vybudovaný v pozdním novorenesančním slohu, řezbářem Henrykem Nitrou z Horních Bludovic. V centru oltáře je obraz Zmrtvýchvstání Krista. (autor je neznámý) Po stranách jsou instalovány dvě dřevěné sochy, nalevo apoštol Petr a napravo apoštol Pavel  (při jedné z rekonstrukcí kostela se ztratily Petrovi klíče, které jsou jeho atributem). Oltář je zdoben několika figurálními reliéfy andělů. Pod vrcholovým křížem, je zasazena kruhová barevná vitráž se symbolickým motivem holubice (zobrazení Ducha Svatého). Více informací o historii oltáře a také o autorovi oltáře naleznete zde.

 


"PODDOLOVANÝ KOSTEL"


Kostel stojí na poddolovaném území a je mírně nakloněn. V průběhu jeho dějin se proto musel několikrát opravovat. Poslední významná oprava proběhla v roce 2005, kdy byl kostel nově staticky zajištěn metodou předpjatých ocelových lan (použito 1300 m lan) a klenby byly zpevněny tlakovou injektáží vysokopevnostní pryskyřicí s nízkým stupněm napěnění.

 


"KOSTEL PRO VŠECHNY"


Kostel je specifickým místem, kde je možno prožít osobní ztišení nebo na základě oslovení Bohem udělat zásadní rozhodnutí. Je to místo, v dnešním rychlém tempu života, velmi žádané. Přes tuto skutečnost u mnohých lidí přežívá povědomí, že jde o prostor určený jen úzce profilované skupině lidí. Orlovský farní sbor si ovšem myslí, že jeho kostel je kostelem pro všechny lidi. Otevírá se jednotlivcům, stejně jako větším skupinám lidí.

Vytváříme prostor, ve kterém může vystoupit alternativní hudba, stejně jako roztomilé děti s optimismem nabitými dětskými písněmi. Místo zde mají pěvecké sbory, které zpívají na bohoslužbách nebo ve vlastních koncertních blocích. Máme kostel, do kterého vstupují lidé na invalidních vozících a který navštěvují lidé během firemních párty, které se mají možnost konat v prostorách farního sboru. V kostele pro všechny se setkáte s řádovými sborovníky, významnými podnikateli stejně jako s komunálními politiky.

Zkrátka, je to kostel pro nás všechny!

Přestože kostel stojí osamocen v přírodě na okraji města, jež bylo dříve centrem života Orlové, konají se zde pravidelně bohoslužby a další jiné aktivity, především v oblasti kulturní činnosti a práce s dětmi a mládeží.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


NOC KOSTELŮ ORLOVÁ NA FACEBOOKU naleznete zde.

POSILOVÉ SPOJE MHD ORLOVÁ naleznete zde.


 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube