28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Orlová-Město, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 17:40
Mše svatá
Páteční bohoslužba
18:00 - 19:30
Koncert
Alena Terezie Vítek a Miroslav Orság
18:00 - 22:00
Nabídka upomínkových předmětů
Nabízíme sběratelské kartičky kostela, karty na razítka, oplatky, tašky a další předměty - určitě si vyberete.
19:30 - 20:30
Marek Olšar: Všechny krásy světa
Vernisáž výstavy fotografií a prezentace z cest.
19:30 - 20:30
Ochutnávka mešního vína
aneb na slovíčko s panem farářem P. Rafalem Walou
19:30 - 22:00
Čaj na faře
Po náročném výstupu do nekonečných schodů nebo do věže se přijďte osvěžit třeba mátovým čajem. Určitě můžete nahlédnout i do naší farní zahrady.
19:30 - 22:00
Prohlídka věže a zvonů
Přijďte si prohlédnout zvony severní věže zblízka.
20:30 - 21:00
Džbán proseb
Zamyšlení, prosby, díky - co máte na srdci, vložte do džbánu.
21:00 - 21:30
Požehnání
Modlitba na úmysly ze džbánu a kněžské požehnání.
21:30 - 22:30
Ochutnávka mešního vína
aneb na slovíčko s panem farářem P. Rafalem Walou
21:30 - 23:00
Komentovaná prohlídka kostela
O historii kostela pro všechny, kdo se chtějí dovědět více, bude vyprávět Mgr. Jan Hlosta.
23:00 - 00:00
Vystavěná krása
O kráse sakrálního prostoru

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostorlova.cz

Adresa kostela: Lidická 770

GPS: 49°50'45.003"N, 18°25'46.651"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Renáta Olšarová

Návaznost na dopravu:

Kostel je v těsné blízkosti Starého náměstí v Orlové - Městě. Nejbližší autobusová zastávka MHD je Orlová, Město, náměstí. Další zastávka ze směru Karviná, Havířov i Ostrava je Orlová, Město, čerp. stanice.

Kostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1903 - 1906 v novogotickém stylu se zachováním presbytáře z dřívějšího kostela z roku 1466. Historie tohoto, dříve poutního místa, sahá až do 13. století a za svou existenci vděčí polským benediktinům. Nynější, novogotická stavba je technicky unikátní svou velikostí a použitým materiálem pro klenby, železobetonem. Je dvouvěžní, v každé z věží je nyní již opět po dvou zvonech. Dva zvony z let 1434 a 1435 v pravé věži doplnily 12. září 2010 v levé věži dva zvony nové - sv. Martin a sv. Barbora. V interiéru návštěvníka zaujmou barevná vitrážová okna, ozdobná klenba a malby na stěnách, zvláště r. 2013 zrestaurovaná malba v presbytáři, zobrazující pověst o založení kostela a Orlové. Pozornost příchozího však na první pohled upoutá nejvíce hlavní oltář, zrestaurovaný v r. 2013. Za zmínku určitě stojí také krásně znějící varhany s 2 700 píšťalami.

Kostel je poddolován a ve své historii byl již více krát ohrožen zánikem. Nejvíce v 80. letech 20. století, kdy jej doslova před demolicí zachránil P. ThDr. Antonín Huvar, Fam. OT, papežský prelát, spolu s farníky. V jeho díle pak od r. 2000 pokračoval farář a karvinský děkan P. Mgr. Pavel Cieslar, který mezi lety 2000 a 2005 statické zabezpečení kostela dokončil, kostel vymaloval a začal s opravami exteriéru. V těch potom od r. 2005 pokračoval P. Mgr. Martin Pastrňák, O. Cr., farář a karvinský děkan. V červnu r. 2013 byla generální oprava ukončena, téměř 30 let oprav kostela v září 2013 připomněla výstava s názvem Snahy o záchranu kostela.

Pohled na kostel při rekonstrukci střechy

Interiér kostela po opravě v červnu 2013

Oltář po restaurování v r. 2013Kostel po geberální opravě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube