24.05.19
NOC KOSTELŮ

Orlová-Město, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:00 - 17:50
Mše svatá
Páteční bohoslužba
18:00 - 19:00
Děkujeme!
Vzpomínka na zachránce našeho kostela - faráře, P. Antonína Huvara u příležitosti jeho 10. výročí úmrtí
19:00 - 22:30
Občerstvení na faře a zahradě
Po náročném výstupu do nekonečných schodů nebo do věže si přijďte odpočinout a popovídat u kávy nebo čaje, letos i na kvetoucí zahradě.
19:00 - 22:30
Prohlídka věže a zvonů
aneb Odkud je ten zvuk zvonů?
19:15 - 20:45
Radek Žalud - koncert
Klasické i muzikálové melodie v podání nevidomého zpěváka
21:00 - 21:30
Komentovaná prohlídka kostela
O historii kostela pro všechny, kdo ještě neslyšeli, jako každý rok zasvěceně vypráví pan Vladimír Markl.
21:30 - 22:00
Oltář
aneb Krása, kterou máme na očích
22:00 - 22:30
Varhany
aneb tisíce píšťal
23:00 - 00:00
Večer chval v evangelickém kostele
Poprvé se na závěrečné chvály sejdeme v evangelickém kostele

Celovečerní program:

Příležitost rozhovoru s knězem
Popovídejte si s panem farářem o všem, co vás na víře zajímá.
P. Antonín Huvar
Výstava

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-orlova.cz

Adresa kostela: Lidická 770

GPS: 49°50'45.003"N, 18°25'46.651"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Renáta Olšarová

Návaznost na dopravu:

Kostel je v těsné blízkosti Starého náměstí v Orlové - Městě. Nejbližší autobusová zastávka MHD je Orlová, Město, náměstí. Další zastávka ze směru Karviná, Havířov i Ostrava je Orlová, Město, čerp. stanice.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21.05.2019)

Ne
9:00 celý rok, každý týden, polská, ve farním kostele v Orlové - Městě
10:00 celý rok, každý týden, ve farním kostele v Orlové - Městě
Další bohoslužby v týdnu …
Po
17:00 zimní čas, každý týden, v kapli v Orlové - Lutyni
18:00 letní čas, každý týden, v kapli v Orlové - Lutyni
Út
8:00 celý rok, každý týden, polská, v kapli v Orlové - Lutyni
St
8:00 celý rok, každý týden, v kapli v Orlové - Lutyni
Čt
17:00 zimní čas, každý týden, ve farním kostele v Orlové - Městě
18:00 letní čas, každý týden, ve farním kostele v Orlové - Městě
17:00 zimní čas, každý týden, ve farním kostele v Orlové - Městě
18:00 letní čas, každý týden, ve farním kostele v Orlové - Městě
So
17:00 zimní čas, každý týden, s nedělní platností, v kapli v Orlové - Lutyni
18:00 letní čas, každý týden, s nedělní platností, v kapli v Orlové - Lutyni
Koncert-zalud-moravec

Kostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1903 - 1906 v novogotickém stylu se zachováním presbytáře z dřívějšího kostela z roku 1466. Historie tohoto, dříve poutního místa, sahá až do 13. století a za svou existenci vděčí polským benediktinům. Nynější, novogotická stavba je technicky unikátní svou velikostí a použitým materiálem pro klenby, železobetonem. Je dvouvěžní, v každé z věží je nyní již opět po dvou zvonech. Dva zvony z let 1434 a 1435 v pravé věži doplnily 12. září 2010 v levé věži dva zvony nové - sv. Martin a sv. Barbora. V interiéru návštěvníka zaujmou barevná vitrážová okna, ozdobná klenba a malby na stěnách, zvláště r. 2013 zrestaurovaná malba v presbytáři, zobrazující pověst o založení kostela a Orlové. Pozornost příchozího však na první pohled upoutá nejvíce hlavní oltář, zrestaurovaný v r. 2013. Za zmínku určitě stojí také krásně znějící varhany s 2 700 píšťalami.

Kostel je poddolován a ve své historii byl již více krát ohrožen zánikem. Nejvíce v 80. letech 20. století, kdy jej doslova před demolicí zachránil P. ThDr. Antonín Huvar, Fam. OT, papežský prelát, spolu s farníky. V jeho díle pak od r. 2000 pokračoval farář a karvinský děkan P. Mgr. Pavel Cieslar, který mezi lety 2000 a 2005 statické zabezpečení kostela dokončil, kostel vymaloval a začal s opravami exteriéru. V těch potom od r. 2005 pokračoval P. Mgr. Martin Pastrňák, O. Cr., farář a karvinský děkan. V červnu r. 2013 byla generální oprava slavnostně ukončena. Téměř 30 leté oprav kostela v září 2013 připomněla výstava s názvem Snahy o záchranu kostela.

Pohled na kostel při rekonstrukci střechy

Interiér kostela po opravě v červnu 2013

Oltář po restaurování v r. 2013Kostel po geberální opravě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube