07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:40 - 17:00
Farní scholička dětí
17:00 - 18:00
Mše svatá
Za doprovodu farního sboru - Truvérská mše. Po mši svaté litanie a přenesení Nejsvětější svátosti oltářní do kaple Sedmibolestné Panny Marie.
18:00 - 18:20
Farní sbor před kostelem
19:30 - 20:00
Farní schola mládeže
21:30 - 22:00
Gregoriánský chorál
Chorální zpěvy v podání farní gregoriánské Scholy Ducha svatého.
23:00 - 23:00
Ukončení Noci kostelů

Celovečerní program:

Komentovaná prohlídka kostela
Stručná exkurze do dějin kostela a farnosti, zajímavosti o stavbě, architektuře, výtvarném umění a pod. V těchto časech: 16:15; 18:30; 20:30; 22:30
Ukázka hry na varhany
V těchto časech 16:30; 18:45; 19:15; 20:15; 20:45; 21:15; 22:15; 22:45
Zvonění
Každou celou hodinu od 16:00 do 21:00 a závěrečné zvonění v 21:55.

Informace o kostele

WWW: http://farnostzidenice.cz

Adresa kostela: Gajdošova

GPS: 49°11'54.96"N, 16°38'46.32"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. arch. Josef Veselý

Návaznost na dopravu:

Kostel je umístěn na ulici Gajdošova u křižovatky s ulicí Hrozňatovou. Poblíž kostela je zastávka autobusových linek , 44, 55, 58, 75, 78 a 84 (zastávka Gajdošova). V docházkové vzdálenosti je i zastávka trolejbusových linek na Staré osadě (linky 27). 

Bezbariérový přístup do kostela je ze zadní strany z ulice Nopovy.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 06.01.2023)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
10:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
18:00 celý rok, každý týden, mimo 1. úterý v měsíci
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
7:00 celý rok, každý týden

 

Počátkem 20.století vyvolal růst počtu obyvatel na brněnských předměstích potřebu stavby nových kostelů. Židenice nebyly výjimkou.

V roce 1910 se na podnět tehdejšího katechety v Židenicích P.F.Hudce ustavil „Spolek pro stavbu katolického chrámu v Židenicích-Juliánově“ s cílem postavit kostel a zřídit samostatnou farnost. Spolek ve třech letech získal přes 1300 členů a již roku 1911 zakoupil za 95.000 Kčs komplex pozemků (tzv. Melionky) o rozloze 29.810 m2­. V roce 1914 dal vypracovat od architekta Vladimíra Fischera náčrtek stavby budoucího chrámu, ale pro první světovou válku byla stavba oddálena.

Dne 28.října 1928 byl posvěcen základní kámen budoucího kostela. V soutěži řešení byl vyhodnocen jako nejlepší návrh architekta Klaudia Madlmayra a v roce 1932 byla započata stavba kostela podle jeho plánů. Kostel byl posvěcen dne 27.října 1935 brněnským biskupem Dr.Josefem Kupkou.

Projektant Klaudius Madlmayr pojal stavbu jako trojlodní baziliku. Je orientována přibližně ve směru východ – západ s hlavním vstupem v západním průčelí. Hranolovitá věž (vysoká 46 metrů) s osmibokým nástavcem přiléhá k severní straně kostela.Nad arkádovým podloubím kryjícím vstup do kostela je centrálně umístěn čtvercový reliéf sv. Cyrila a Metoděje.

Hlavní loď je dlouhá 33 m, široká 11,5 m a vysoká 16 m. Boční lodi jsou 4 m široké a 6,5 m vysoké. Kněžiště, které uzavírá apsida zaklenutá báňovou klenbou, obklopují z vnější strany sakristie, křestní kaple a depozitáře, v patře pak oratoře. V zadní části kostela, v prostoru pod věží, je kaple. Kostel pojme 1200 věřících, z toho 250 má možnost sedět v lavicích.

Vnitřní výtvarné řešení se provádělo postupně podle finančních možností . Na výzdobě a vybavení kostela se podíleli mj. bratři Heřman a Karel Kotrbovi, Petr Pištělka, Ludvík Kolek, Julius Pelikán, Václav Andres, Jan Vasilij Čermák a Karel Stádník.

Po dostavbě kostela a jeho vysvěcení byli duchovní správou pověřeni premonstráti, tehdy působící ve farnosti Brno-Zábrdovice, která byla „domovskou“ farností i pro Židenice. Samostatná farnost v Brně-Židenicích byla zřízena k 1. lednu 1953 a duchovní správou byli pověřeni diecézní kněží.

Územní rozsah farnosti dnes zahrnuje území Židenic, Juliánova a Vinohrad.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube