12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 12. června 2020

18:45 - 00:00
Touláme se kostelem
Protože letos nemůžete přijít Vy k nám, rozhodli jsme přinést kostel k Vám. Podívejte se na několik dílů, které vznikly v období pandemie i bezprostředně před Nocí kostelů.
20:00 - 21:35
Koncert chval s SBM
SBM: "Křičíme do světa: tento pátek ve 20:00 se přijdeme podívat až k vám domů! Koncert chval v rámci Noci kostelů bude online a my se těšíme na jedno velké společenství."

Informace o kostele

WWW: http://farnostzidenice.cz

Adresa kostela: Gajdošova

GPS: 49°11'54.96"N, 16°38'46.32"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Petr Beneš

Návaznost na dopravu:

Kostel je umístěn na ulici Gajdošova u křižovatky s ulicí Hrozňatovou. Poblíž kostela je zastávka autobusových linek X27, 44, 84, 55, 58 a 75 (zastávka Gajdošova). V docházkové vzdálenosti jsou i zastávky trolejbusových linek na Staré osadě (linky 25 a 26) a ulici Táborské (linka 12, zastávka Otakara Ševčíka).

Bezbariérový přístup do kostela je ze zadní strany z ulice Nopovy.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15.05.2019)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
18:00 ve školním roce, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
7:00 celý rok, každý týden
19:30 celý rok, každý týden, s nedělní platností, mše vietnamsky (ne vždy)

 

Počátkem 20.století vyvolal růst počtu obyvatel na brněnských předměstích potřebu stavby nových kostelů. Židenice nebyly výjimkou.

V roce 1910 se na podnět tehdejšího katechety v Židenicích P.F.Hudce ustavil „Spolek pro stavbu katolického chrámu v Židenicích-Juliánově“ s cílem postavit kostel a zřídit samostatnou farnost. Spolek ve třech letech získal přes 1300 členů a již roku 1911 zakoupil za 95.000 Kčs komplex pozemků (tzv. Melionky) o rozloze 29.810 m2­. V roce 1914 dal vypracovat od architekta Vladimíra Fischera náčrtek stavby budoucího chrámu, ale pro první světovou válku byla stavba oddálena.

Dne 28.října 1928 byl posvěcen základní kámen budoucího kostela. V soutěži řešení byl vyhodnocen jako nejlepší návrh architekta Klaudia Madlmayra a v roce 1932 byla započata stavba kostela podle jeho plánů. Kostel byl posvěcen dne 27.října 1935 brněnským biskupem Dr.Josefem Kupkou.

Projektant Klaudius Madlmayr pojal stavbu jako trojlodní baziliku. Je orientována přibližně ve směru východ – západ s hlavním vstupem v západním průčelí. Hranolovitá věž (vysoká 46 metrů) s osmibokým nástavcem přiléhá k severní straně kostela.Nad arkádovým podloubím kryjícím vstup do kostela je centrálně umístěn čtvercový reliéf sv. Cyrila a Metoděje.

Hlavní loď je dlouhá 33 m, široká 11,5 m a vysoká 16 m. Boční lodi jsou 4 m široké a 6,5 m vysoké. Kněžiště, které uzavírá apsida zaklenutá báňovou klenbou, obklopují z vnější strany sakristie, křestní kaple a depozitáře, v patře pak oratoře. V zadní části kostela, v prostoru pod věží, je kaple. Kostel pojme 1200 věřících, z toho 250 má možnost sedět v lavicích.

Vnitřní výtvarné řešení se provádělo postupně podle finančních možností . Na výzdobě a vybavení kostela se podíleli mj. bratři Heřman a Karel Kotrbovi, Petr Pištělka, Ludvík Kolek, Julius Pelikán, Václav Andres, Jan Vasilij Čermák a Karel Stádník.

Po dostavbě kostela a jeho vysvěcení byli duchovní správou pověřeni premonstráti, tehdy působící ve farnosti Brno-Zábrdovice, která byla „domovskou“ farností i pro Židenice. Samostatná farnost v Brně-Židenicích byla zřízena k 1. lednu 1953 a duchovní správou byli pověřeni diecézní kněží.

Územní rozsah farnosti dnes zahrnuje území Židenic, Juliánova a Vinohrad.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube