07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kadaň, kaple Růžencového bratrstva

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 23:10 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkadan.cz

Adresa kostela: Mírové náměstí 85 (za kostelem)

GPS: 50°22'32.891"N, 13°16'19.932"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Denisa Svobodová

Návaznost na dopravu:

Chůze, parkoviště na náměstí.

Kadaň, kaple Růžencového bratrstva Mírové náměstí č. p. 84 (za farním kostelem) informace k objektu: Kaple vznikla v době pozdního středověku jako dodatečná nástavba na jedné z bašt městského opevnění v sousedství budov kadaňské johanitské komendy a hřbitova kolem farního kostela. Suterén kaple, tedy prostor původní bašty, byl od té doby využíván jako kostnice (v současnosti je nepřístupný). Ve zvýšeném přízemí se pravděpodobně u tří oltářů pod gotickými kružbovými okny odehrávaly bohoslužby. Zatímco kněžiště bylo opatřeno od počátku žebrovou paprsčitou klenbou, příčně navazující loď kaple byla zprvu plochostropá. Renesanční klenbu s hřebínky dostala až v následující stavební etapě. K zasvěcení kaple nejsou dostupné zaručené informace, údaj z roku 1602 ale může směřovat k zasvěcení Duchu svatému. Stavba je známa v souvislosti s působením Růžencového bratrstva. Koncem 18. století získala novou roli: byla přepatrována, přičemž spodní část se stala depozitářem kostelního zařízení a horní část děkanskou knihovnou. Zřídil ji na náklady města Kadaně děkan Kistenfeger a rozšířil jeho nástupce Panosch. Na renesanční klenbě byly v módním klasicistním duchu nastupujícího osvícenství namalovány zdobné girlandy, vázy a postavy čtyř antických božstev (Minerva/Pallas Athéna, Merkur/Hermés, Apollón a Neptun/Poseidón).

Bohoslužby: nekonají se.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube