02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Brno, kaple Cyrila a Metoděje, Petrinum

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 18:15
Úvodní slovo ředitele Církevního domova mládeže Petrinum
18:00 - 22:00
Doprovodný program
Možnost tiché adorace v kapli, nepřetržité prohlídky CDM Petrinum, promítání fotek a videí ze života domova mládeže, dětský koutek + aktivity pro děti (a možná přijde i kouzelník…)
18:15 - 19:00
Spasí krása svět?
Malé concertino v podání studentů a absolventů CDM Petrinum
19:00 - 20:00
Misionářem v Africe
Povídání nedávného absolventa CDM Petrinum o jeho zkušenosti z misií v Zambii
20:00 - 21:00
CDM Petrinum včera, dnes a zítra
O historii i současnosti, budoucích plánech a spolku podporovatelů
21:00 - 21:45
Jiné rozměry
Hudební večer za světel hvězd a svící na nádvoří CDM Petrinum
21:45 - 22:00
Chvály a závěrečné požehnání v kapli domova
Společná modlitba v kapli sv. Cyrila a Metoděje

Informace o kostele

WWW: http://www.petrinum.cz/

Adresa kostela: Veveří 15

GPS: 49°11'58.805"N, 16°36'6.105"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Dušek

Návaznost na dopravu:

Nejblížší zastávky MHD v okolí místa:

Grohova - Tram 3, 4, 12

Smetanova - Trolejbus 32, 34, 36

Česká - Tram 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12

Historie budovy, jejíž součástí je kaple svatého Cyrila a Metoděje součástí sahá do poloviny 19. století. Budova po dlouhou sloužila jako seminář pro bohoslovce. V roce 1853 zde začala výuka prvních 18 bohoslovců a v roce 1881 jich zde studovalo 102. V letech 1911 - 1929 zde sloužili spirituálové nejprve z Tovaryšstva Ježíšova, poté z řádu svatého Augustina na Starém Brně. Od roku 1942 byla budova zabrána a využívána Německými okupanty, po druhé světové válce budova sloužila původnímu účely semináře do doby, než byl seminář přesunut do areálu na Barvičově ulici. Budova měla být nadále využívána jako exerciční dům, ale od roku 1949, tedy po nástupu komunismu byla budova přidělena škole pro nevidomé. Tomuto účelu sloužila až do listopadu 1989. V roce 1990 zde biskupství zřídilo gymnázium, které v roce 1991 přesídlilo do vrácených budov v Barvičově ulici. Od roku 1992 budouva slouží jako církevní domov mládeže. Historie kaple svatého Cyrila a Metoděje sahá k samotným počátkům této budovy a přes všechny okolnosti se kaple dochovala do dneška. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube