07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Valeč, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.zamek-valec.cz

GPS: 50°10'22.255"N, 13°15'1.95"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alena Zemanová

Návaznost na dopravu:

Součást areálu státního zámku Valeč bus v obci Valeč vlak - nejbližší zastávka Libkovice 6km

Stavba zámeckého kostela Nejsvětější Trojice byla plánována již od roku 1710 v závěti hraběte Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu. V té se uvádí, že si hrabě přeje být pohřben v kryptě nově postaveného kostela Nejsvětější Trojice. Závazek splnila rok po jeho smrti manželka Kateřina Terezie, která roku 1719 položila základní kámen. Stavitelem tohoto výjimečného barokního díla byl italský architekt Giovanni Antonio Biano Rossa, který ve Valči působil v letech 1701 - 1732. Fresky v interiéru kostela vytvořil malířský mistr Petr Brandt. Oltářní obrazy jsou dílem malíře Franze Hagena. Kostel byl slavnostně vysvěcen 16.prosince 1728 vikářem Christophem Pergerem. Loď kostela je obdélníková zakončená pětistranným presbyteriem – oltářním prostorem. Hlavní prostor je oválného půdorysu sklenutý eliptickou kupolí s lucernou. Po stranách presbytáře kostel zdobí dvě věže. Průčelí kostela člení polosloupy, nad hlavním vchodem je vysoké okno vedoucí na kůr s varhanami, nad ním je v nice umístěna socha Panny Marie s Ježíškem. Po jejích stranách na rozích kostela jsou umístěny sochy svatého Josefa a Vavřince. K východní straně kostela byl majitelem panství Franzem Korb von Weidenheim v roce 1840 přistavěn klasicistní vstupní portikus do hrobky. V nárožních pilastrech lodi vně oltářního prostoru jsou v nikách ozdobených mušlemi sochy svatého Jana Křtitele a Sebastiana. Mezi oběma věžemi nad presbytářem je tvarovaný štít s archandělem Michaelem na špici.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube