07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Střelice u Brna, kaple Sborového domu Zerav

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 20:40
Nebeská pošta
Do připravené "poštovní schránky" je možné během celého večera vkládat lístečky se jmény lidí s prosbou o požehnání.
18:10 - 18:30
Modlitební ztišení
Chvály a prosby zakončené modlitbou Otčenáš.
19:00 - 19:05
"Dvořák 120"
Společný on line happenig Noci kostelů ke 120. výročí úmrtí skladatele Antonína Dvořáka.
19:15 - 20:30
S kytarou na cestách
Recitál s autorským čtením písničkáře a cestovatele Ondřeje Herzána.
20:40 - 21:00
Pošta do nebe
Modlitba s požehnáním pro všechny, jejichž jména byla svěřena "nebeské poště".

Informace o kostele

WWW: http://husitezidenice.cz/

Adresa kostela: Úvoz 1, Střelice

GPS: 49°9'14.845"N, 16°30'9.514"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Anna Štěpánková

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12.04.2024)

Ne
10:30 celý rok, 1x za měsíc, 2. v měsíci, Další bohoslužby se konají 4.Ne v měsíci v 10.30 v kapli sv. Jana Nepomuckého v Pršticích

Kaple Církve čs. husitské ve Střelicích je součástí sborového domu Zerav- diakonického střediska se sociálními byty. Středisko vzniklo přestavbu původního církevního domu s modlitebnou, která věřícím sloužila od roku 1968. Autorem projektu přestavby je Ing. arch. Jiří Skála. Obětní stůl a kříž jsou vyrobeny z původních modřínových lavic. Nový sborový dům byl pro věřící i nájemníky otevřen v roce 2020.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube