10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Studenec u Horek, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:30 - 21:00
Volně přístupný kostel
Možnost prohlédnout si interiér kostela a seznámit se s jeho historií i výzdobou pomocí informačních panelů a promítané prezentace.

Informace o kostele

Kostel sv. Jana Křtitele byl postaven v letech 1866-68. Vysvěcen byl 13. září 1868 biskupem Karlem Boromejským Hanlem. Hlavní oltář a boční oltáře jsou dílem novopacké sochařské dílny Antonína Suchardy.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube