28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Studenec u Horek, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:45
Bohoslužba
19:00 - 21:00
Volně přístupný kostel
Možnost prohlédnout si interiér kostela a seznámit se s jeho historií i výzdobou pomocí informačních panelů a promítané prezentace.
19:00 - 21:00
Prohlídka věže
Možnost vystoupat na věž kostela, prohlédnout si tamní zvony a pohlédnout do kraje.

Informace o kostele

Kostel sv. Jana Křtitele byl postaven v letech 1866-68. Vysvěcen byl 13. září 1868 biskupem Karlem Boromejským Hanlem. Hlavní oltář a boční oltáře jsou dílem novopacké sochařské dílny Antonína Suchardy.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube