07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozořice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:55 - 17:00
Vyzvánění zvonů - zahájení Noci kostelů
17:00 - 18:00
Jiří Pavlica & HRADIŠŤAN - koncert
Koncert výjimečného hudebního uskupení u příležitosti oslav 300. výročí našeho kostela.
19:00 - 19:15
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže "Kostel v proměnách času"
Ocenění mladých umělců, kteří se zapojili do výtvarné soutěže pořádané k 300. výročí požehnání kostela.
20:45 - 21:00
PoŠuKovSká schola
Krátké vystoupení scholy, zpěvy ke ztišení a meditaci přede mší svatou.
21:00 - 22:00
Mše svatá
"Noční" mše svatá s doprovodem PoŠuKovSké scholy.

Celovečerní program:

Prodej výročních předmětů
Stánek s předměty vytvořenými k výročí 300 let kostela v Pozořicích.
Program pro děti
Stanoviště s úkoly pro zvídavé děti.
Farní kavárna a něco navíc
Prostor pro odpočinek a občerstvení.
300 let
Panelová venkovní výstava v prostoru kolem kostela. Krátký průřez dějinami chrámové stavby i farnosti. Součástí jsou audio nahrávky s citacemi z farní kroniky (přes smartphone).
Roucho mešní
Výstava nejen barokního liturgického oblečení v prostoru kostela.
Od krypty po věže
Možnost volné prohlídky kostela včetně krypty, věží, půdy, hodinového stroje, zvonů a hrkače.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Do Pozořic jezdí z Brna autobus IDS-JMK č. 702 ze zastávky u OD Tesco. Kostel leží přibližně 200 metrů od zastávky Pozořice-městečko. Za světla ani za tmy jej nemůžete přehlédnout či minout.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.12.2023)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden, Mše svaté v obcích farnosti
18:00 celý rok, každý týden
So
16:15 od prosince do ledna, každý týden, s nedělní platností
17:15 od února do listopadu, každý týden, s nedělní platností

 

 


V letošním roce 2024 si připomínáme 300 let od dostavby pozořického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Aktualizovaný program oslav a veškeré informace najdete na farním webu www.farnostpozorice.cz/300

 

Původní kostel zasvěcený taktéž Nanebevzetí Panny Marie stával v místě dnešní farní stodoly. Roku 1703 vyhořel. Pro stavbu nového kostela oslovil kníže Jan Adam z Lichtenštejna švýcarského stavebního mistra Antonia Sallu. Kostel ve stylu římského akademického baroka byl vystavěn s přestávkami v letech 1704-24, dokončen byl až za panovníka Josefa Jana Adama. Nový kostel byl požehnán dne 15. 8. 1724 děkanem brněnské kapituly. K posvěcení kostela došlo po více než 200 letech, 30. června 1929.

Kostel je jednolodní stavba s polygonálním závěrem, se dvěma čtyřbokými věžemi a příčnou lodí. Je 38m dlouhý, 20m široký a 21m vysoký. Průčelí kostela zdobí dvě věže 40m vysoké, které dodávají celé stavbě monumentální vzhled katedrály. Po levé straně presbytáře je sakristie, naproti ní boční kaple. Kostel stojí na bývalém hřbitově, na kterém se pochovávalo do roku 1870. Hřbitov je vlastně mohutná rampa, která nese celou stavbu. V jeho rozích stojí dvě kaple, bývalé kostnice. Pod kostelem se nachází krypta, do níž se dříve pochovávali kněží. Vchod do ní býval z kostela, v místech mezi předními lavicemi, ve 20. letech 20. století byl zbudován nový vchod ze starého hřbitova, za presbytářem kostela. Poslední farář pochovaný v kryptě byl v roce 1774 Josef Xaverius Leffler.

Vnitřní prostor kostela zdobí 4 oltáře. Hlavní oltář z roku 1785 nese obraz Nanebevzetí Panny Marie, jehož autorem je brněnský malíř Ignác Bayer. Nad oltářem je malované okno s obrazem Nejsvětější Trojice. Po obvodu lodi se nachází křížová cesta inspirovaná malbami Josefa Führicha. Po stranách hlavního oltáře najdeme mramorovou křtitelnici z 18. století a kazatelnu stejné datace, kterou zhotovil místní stolař Havel Solus. Melodii kostelu dodávaly varhany zakoupené ze Svatého Kopečka u Olomouce, ty byly s požehnáním o. biskupa Vojtěcha Cikrleho roku 1992 vyměněny za nové. K modlitbám zve z věží celkem 5 zvonů a o Velikonocích jeden hrkač.

Farnost Pozořice tvoří šest obcí: Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Sivice, Hostěnice a Holubice.


 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube