24.05.19
NOC KOSTELŮ

Křtiny, kostel Jména Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:45 - 18:00
Křtinská zvonohra
18:00 - 18:45
Mše svatá za všechny farníky, poutníky a turisty
18:45 - 19:15
Varhanní improvizace
19:15 - 19:30
Premonstrátský řád a jeho působení ve Křtinách
1. přednáškový blok
19:30 - 20:00
Varhanní improvizace
účinkuje Mag. art. Ondřej Múčka, organolog brněnské diecéze
20:00 - 20:30
Historie, současnost a budoucnost křtinských varhan
2. přednáškový blok
20:30 - 20:45
Křtinská zvonohra
20:45 - 21:15
Latinské zpívané nešpory v podání Svatomichalské gregoriánské scholy
sbormistr Dr. Josef Gerbrich
21:15 - 21:30
Jan Blažej Santini Aichel
3. přednáškový blok
21:30 - 21:45
Varhanní improvizace
účinkuje P. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák O.Praem., farní vikář křtinský
21:45 - 22:00
Taizé zpěvy a příprava na večerní modlitbu chval
22:00 - 22:30
Večerní modlitba chval a adorace
22:30 - 23:00
Možnost ztišení a osobní modlitby
lehce osvětlený kostel i oboje ambity nás pozvou ke ztišení, obdivu a k osobní modlitbě

Celovečerní program:

Možnost prohlídky kostela, přilehlých ambitů, kaple sv. Anny a kostnice
Drobné občerstvení
Cyrilometodějská stezka Bílovice - Adamov - Křtiny
18:45-20:00 jedno ze stanovišť poutní stezky - Santiniho chrám Panny Marie

Informace o kostele

WWW: http://www.pmkrtiny.cz

Adresa kostela: čp. 72

GPS: Loc: 49°17'47.839"N, 16°44'33.377"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, O. Praem.

Návaznost na dopravu:

Ze Staré osady v Brně autobusem č. 201 prakticky každou hodinu, zpět taktéž. Z Adamova od nádraží ČD můžete využít autobus navazující na každý vlak. IDS jezdí do Křtin také z Jedovnic a z Vyškova.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12.11.2018)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
17:00 celý rok, každý týden
St
7:30 celý rok, každý týden
Čt
7:30 celý rok, každý týden
7:30 celý rok, každý týden
17:00 celý rok, každý týden
So
7:30 celý rok, každý týden, mimo první sobotu v měsíci
17:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, s nedělní platností

Křtiny patří k našim nejstarším poutním místům. Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci. Proto i starobylý název: Vallis baptismi - údolí křtu - Křtiny. Poutní místo začíná roku 1210, kdy se zjevila Panna Maria v blízké Bukovince na rozkvetlém kaštanu. Písemné záznamy jsou až z pozdější doby, ale význam události i místa dokazuje gotická socha ze 13.století vytvořená z kamene z dalekých území (soudí se na Lucembursko nebo jeho okolí, kde vznikl řád premonstrátů). První písemnou zprávou o kostele je papežská listina z roku 1237. Největší rozkvět prožívaly Křtiny v 17. a 18. století. V první polovině 18. století byla postavena i nynější barokní svatyně dle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (* 1677 + 1723). Křtiny se v té době staly střediskem duchovní obnovy celé Moravy a byly nazývány: První Ave. S účinností od 1. července 2008 je nařízením vlády ČR č. 170/2008 Sb. prohlášen křtinský poutní chrám Národní kulturní památkou. Tímto prohlášením je tedy završeno velké přání a několikaleté úsilí mnoha lidí včetně dlouholetého duchovního správce P. Tomáše Prnky (* 1926 + 2013). Křtiny byly pod správou premonstrátů ze Zábrdovického kláštera od jeho založení v roce spásy 1209. Jim vděčíme za současnou stavbu - Perlu Moravy.Zde se každý den modlili církevní hodinky - samozřejmě latinsky - až do zrušení kláštera v roce 1784. Dnes se společně modlíme růženec - česky - vždy ráno v 7 hodin, a modlíme se za všechny, tedy i za vás, milí občané Křtin, poutníci zblízka i z dáli, turisté a návštěvníci. Buďte všichni vítáni.

Nejbližší Noc kostelů:

Adamov, kostel sv. Barbory – 9,4 km

Blansko, dřevěný kostelík Husova sboru – 12,1 km

Blansko, kostel sv. Martina – 12,8 km

Šebrov-Kateřina, kostel sv. Kateřiny – 14,2 km

Bořitov, kostel sv. Jiří – 20,6 km

Černá Hora, kaple Svaté Rodiny, kopec Paseka – 21,2 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube