10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Mons. Jana Baxanta, diecézního biskupa litoměřického

Mons. Jan Baxant

Vážení přátelé,
milí návštěvníci kostelů a všech sakrálních prostor,

ty se mimořádně otevírají i večer a v noci při už tradiční aktivitě „Noc kostelů“. Stává se, že některá bohoslužebná místa jsou zpřístupněna právě jen pro tuto příležitost, jiná místa mohou být jako nová objevena Vámi při Vaší nápaditosti a zdravé lidské zvídavosti hledat a nacházet něco dosud pro Vás neznámého. I tím je „Noc kostelů“ krásná a užitečná. Poskytuje pro návštěvy chrámů výjimečný čas, jsou připraveny poučné a podstatu křesťanství vysvětlující programy, přibližují se i kulturní hodnoty křesťanské hudby, stavitelství, malířství i sochařství. Může se komukoliv z Vás přihodit, že Vás zaujme určitý detail sakrální památky, díky jemuž budete moci pochopit i další souvislosti, jako se to kdysi stalo mně, abych uvedl konkrétní příklad, když jsem si poprvé všiml, že socha sv. Jana Nepomuckého má několikeré zpodobnění, avšak do té doby jsem vždy přehlížel jeho prst, přiložený k ústům. To samozřejmě má pro tohoto světce hluboký smysl. Není to jeho výzva a napomenutí druhých, hlučných lidí k tichu. Přiloženým ukazováčkem na ústech nám sv. Jan může tak tiše a noblesně sdělit důležitou pravdu: mluvte, když mluvit máte, avšak mlčte, když mlčet máte. Aby totiž to neprobíhalo tak, že, když máme mluvit, tak mlčíme, a když máme mlčet, tak mluvíme. Jistě i mnoho jiného se Vám může objasnit, když se v chrámových interiérech pozorně rozhlédnete a současně i zamyslíte. Pak takový kostel můžete chápat tak, že se otevřel právě pro Vás, kvůli Vám.

Mons. Jan Baxant
diecézní biskup litoměřický

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube