02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Pozdrav

Rudolf Špoták

Vážení přátelé,

Karel Čapek v jedné krásné povídce přirovnává kostel ke korábu. Vyjadřuje tím společnou povahu oněch unikátních mistrovských děl zručných stavitelů a umělců, kteří zde dosahují vrcholu toho, co lidský um a dovednost dokázaly stvořit. Ale hlavní v Čapkově obrazu spatřuji to, že kostel je unikátní prostor, který tajemnou silou spojuje lidi, ať už jsou jakéhokoliv stavu, věku či pohlaví. Dává jim pocit a touhu ukotvení ve světě i v životě. Dává jim vědomí, že všichni jsou na společné cestě – pomyslné, vznešené i té skutečné. Dává jim společnou víru, že dosáhnou bezpečného cíle.

S radostí jsem proto přijal záštitu nad již patnáctou Nocí kostelů. Věřím, že v onu noc naleznete cestu do chrámu i vy, co jindy otálíte nebo se zdráháte. Pomůžete tak prošlapávat cestu člověka k člověku. A to je jedna z nejdůležitějších věcí v každé době. Bez ohledu na vaši víru a přesvědčení je to cesta k zamyšlení, k pokoře, k vyjádření úcty k životu a k lidem, k jejich názorům, strastem i radostem.

          Přijměte proto mé pozvání k noční návštěvě kostelů s přáním, aby se dobro a harmonie, které v přítmí chrámů naleznete, přenesly i do světla běžných dnů.

 

Rudolf Špoták

hejtman Plzeňského kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube