02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Pozdrav pana biskupa

Mons. Jan Vokál

Milí přátelé a návštěvníci Noci kostelů,

 

každý chrám je postaven i proto, aby byl a zůstával otevřený. Je to součást jeho poslání. Otevírá se nejenom vyvoleným, nejenom farníkům, nejenom věřícím, ale všem, kdo chtějí přijít a vstoupit, setrvat v tichu, najít soustředění a klid pro zamyšlení nad věcmi, které přesahují běžné každodenní shony a zmatky. Všichni se mohou v jeho lavicích cítit doma. Noc kostelů toto pozvání zdůrazňuje už popatnácté tím, že prostory chrámů a kaplí otevírá i mimo obvyklé časy a dává prostor méně obvyklému programu. Zároveň ukazuje, proč jsou kostely tak důležité pro nás křesťany a proč je vnímáme jako místa skutečného setkávání s Bohem v Nejsvětější svátosti, uložené v srdci chrámu, ve svatostánku. Chceme se o toto tajemství v modlitbě podělit s každým, kdo je ochoten naslouchat. Chtěl bych Vás proto opět pozvat dál a vybídnout Vás, abyste tuto výzvu tlumočili také svým blízkým a přátelům. Někteří lidé, kteří nejsou zvyklí navštěvovat bohoslužby, cítí před dveřmi chrámů jistý ostych. Noc kostelů je tady proto, aby i oni věděli, že mohou kdykoliv vstoupit a že v chrámové lodi není nikdy nikdo považován za cizince. Proto Vás ke vstupu co nejsrdečněji zvu a těším se na shledání s Vámi a žehnám Vám.

Váš

+Jan, biskup královéhradecký

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube