02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Kde nebo při jaké příležitosti jste si v našem regionu řekl, že moudrost nebo dobro zvítězilo nad zlem?

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Moudrost a dobro vítězí nad zlem spolehlivě v pohádkách. A život bohužel pohádka není, bývá tvrdý, nesmlouvavý a někdy i krutý. V té souvislosti se mi okamžitě vybavuje těžký úděl lidí z Ukrajiny, kterých se bezprostředně týká agrese ze strany Ruska. To obrovské bezpráví se děje velmi blízko nás, od válečného konfliktu nás dělí jen několik stovek kilometrů. I to je důvod, proč bychom se neměli tvářit, že se nás válka na Ukrajině netýká. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří nějakým způsobem napomohli nebo stále ještě napomáhají tuto náročnou situaci zvládat. Tím, jak se dění na Ukrajině prodlužuje a válka nekončí, u některých lidí slábne solidarita s utlačovaným národem a ukrajinskými uprchlíky. 

Říkám si, že Noc kostelů, krásná akce, nad kterou jsem s potěšením přebral záštitu, je skvělou příležitostí si opět celou situaci uvědomit a připomenout si, že moudrost a dobro musí zvítězit, i když nežijeme v pohádce. Na to, že se nedaleko nás válčí a v boji umírají lidé, si nesmíme zvyknout, s tím se nesmíme smířit. Lidská pospolitost má největší sílu, když se semkne. Když si lidé navzájem vyjadřují sounáležitost a soudržnost.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman Moravskoslezského kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube