07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Tomáše Tyrlíka

Mgr. Tomáš Tyrlík

V souvislosti s Nocí kostelů mě napadají slova Jiřího Wolkra, který řekl „lidé lidem otevírají dveře.” Tato slova se realizují také o Noci kostelů. Otevřené chrámy, kostely, modlitebny či jiné sakrální stavby jsou nabídnutým prostorem ke ztišení, naslouchání a přemýšlení o životě, jeho směřování a cíli. Přejme si, aby byly otevřené nejen dveře našich kostelů a chrámů, ale také dveře lidských srdcí.

Téma letošního roku je slovo srdce. Srdce je životně důležitý orgán. Když přestane bít srdce, organismus umírá. Bible chápe srdce jako centrum a podstatu bytí člověka. Svatý Augustin řekl: Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě! Bůh má své srdce otevřené pro každého člověka. V tomto nepokojném světě, kdy jsou naše srdce často naplněna obavami a různými strachy, smíme hledat a nacházet pravý pokoj a odpočinutí v Bohu. Na tento rozměr bytí lidského života nám ukazují kostelní věže, které jsou takovými šipkami ukazujícími vzhůru do nebe.

Kéž o letošní Noci kostelů budou moci naše lidská srdce poznat více Boží srdce, které stále bije pro člověka.

Mgr. Tomáš Tyrlík
předseda Ekumenické rady církví
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube