07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Pavla Pokorného

Pavel Pokorný

Milí hosté a příchozí,

srdečně Vás vítáme. Naše srdce se raduje z Vaší přítomnosti. Přitom se nejspíš osobně neznáme. Jak je to tedy s tou naší srdečností? Není jen hraná? Není jen povrchní zdvořilostí?

Setkat se v otevřenosti srdce není snadné. Ani s těmi, které neznáme, ani s těmi, které známe. Avšak po takovém setkání toužíme, sbíráme k němu odvahu. Ať nám v tom pomáhá a žehná sám Pán Bůh. Vždyť jeho Syn Ježíš Kristus je Božím otevřeným srdcem pro každého člověka, sympatického i nesympatického, milováníhodného i problémového. Ať je nám inspirací.

Pavel Pokorný
synodní senior Českobratrské církve evangelické

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube