07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Jana Graubnera

Mons. Jan Graubner

Milí přátelé,

každého z vás srdečně vítám v kostele, který jste v rámci Noci kostelů navštívili. Letošní projekt spojuje představa srdce. Snad můžeme myslet na kostel jako srdce obce, nebo na svatostánek, který je srdcem katolických chrámů, protože v něm tajemným způsobem přebývá Pán Ježíš přítomný pod způsobou chleba. Můžeme myslet i na srdce návštěvníků, kterým přeji, aby si z tohoto setkání s Bohem, odnesli pokoj a radost v srdci, ujištění, či objev, že existuje domov, kam se mohou vrátit, že existuje Někdo, komu na nás záleží.

Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili a svou dobrovolnickou službou umožnili otevření kostelů a vytvořili atmosféru přijetí a nabídku duchovních a kulturních programů.

Mons. Jan Graubner
arcibiskup pražský a primas český
předseda České biskupské konference

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube