07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Josefa Bělicy

Ing. Josef Bělica, MBA

Vážené dámy a pánové, milí přátelé,

kostely jsou místa setkávání. Křesťané sem přicházejí se svou vírou za Bohem, nevěřící navštěvují chrámy kvůli historii, kráse umění nebo kvůli událostem, jako jsou třeba svatby. Jedni i druzí zde ovšem vnímají vznešenou a důstojnou atmosféru. Většina návštěvníků cítí v kostelech respekt a podvědomě se ztiší a zklidní. A když pak z kostelní věže začne znít zvon, celý dojem se umocňuje.

Zvonění zvonů vnímám jako symbol důležitosti. Jeho zvuk vždy upozorňoval na významné události, ať už radostné, nebo tragické. Zvony rozeznívá smrt, ale také narození člověka, zvony oznamují vítězství, ale také pohromy, zvonilo se při korunovacích králů, ale i kvůli každodenním modlitbám. Zvony zkrátka byly a jsou důležitým prvkem v lidské společnosti.

Mnohem častěji máme příležitost zvon zaslechnout, než ho na vlastní oči vidět v celé jeho monumentalitě a vznešenosti. A právě Noc kostelů nám v některých chrámech nabídne také možnost vystoupat do kostelní věže a zvony spatřit zblízka. Při troše štěstí stačí jen natáhnout ruku a v dlani pocítit nejen chladný kov, ale také svědectví zvonu o dějinách a lidských příbězích, které jeho zvonění provázelo.

Doufám, že si nenecháte ujít příležitost, kterou Vám bohatý program Noci kostelů nabízí. Užijte si koncerty, neobvyklé komentované prohlídky, duchovní diskuze a meditace, promítání historických dokumentů, výstavy nebo jen zklidnění v přítmí svíček.

Josef Bělica, hejtman Moravskoslezského kraje  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube