07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Martina Damaška

 Bc. Martin Damašek, M.A.

Bratři a sestry,

kostely a kláštery byly po celé dějiny křesťanství místy, která byla svatá, oddělená, jiná od světa. Byly to oázy pokoje a lásky ve světě plném násilí, strachu a starostí. Kláštery byly předobrazem budoucího nebeského Jeruzaléma. Kostely i svojí architekturou a vnitřním uspořádáním representovaly loď, tedy církev, která nese vykoupený lid na rozbouřeném moři okolního světa.  

Noc kostelů je krásná tradice a příležitost pozvat do těchto svatých a pokojných míst i ty naše bratry a sestry, kteří by do těchto prostor možná jinak cestu nenašli. Nuže, pojďte, vítejte, kochejte se krásou a na chvilku se v těchto svatých místech i zastavte a zakuste pokoj, který Kristus přinesl své církvi.

Milost Pána a Spasitele Ježíše Christa ať je s vámi  

Bc. Martin Damašek, M.A.
předseda Synodu Evangelické církve augsburského vyznání v ČR

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube