07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Úvodní slovo litoměřického biskupa

Mons. Stanislav Přibyl, CSsR

Noc kostelů už po léta patří mezi události, na které se organizátoři dlouho dopředu připravují a účastníci se na ně stejně dlouhou dobu těší. Je to vždy přehlídka křesťanské tváře krajiny naší země. Nejde jen o umění, které můžeme obdivovat v kostelích, kaplích a modlitebnách, ale ve stejné míře jde o setkávání lidí. Je smutnou realitou, že po většinu roku jsou sakrální prostory uzavřené, ať z obavy o jejich vykradení či devastaci nebo pro nezájem lidí. V den noci kostelů jako by se všechno proměnilo. Kostely ožijí a opět se ukáže, kolik je lidí, které zajímají nejen stavby samotné, umění v nich, ale také příběhy s nimi spojené. Noc kostelů je jako otevřená náruč. Všichni, kdo mají zájem, jsou zváni, vítáni a nemusí se bát, že naruší neznámý obřad nebo se na ně někdo bude dívat jako na cizí.

Přeji všem návštěvníkům letošní Noci kostelů, aby zažili tento krásný pocit svobody a současně aby na ně dýchlo něco z toho, s čím se v sakrálních prostorách může setkat: atmosféru, která vypráví o tom, že je zde Bůh, který se dotýká člověka a dodává mu naději a radost.

Mons. Stanislav Přibyl, CSsR
diecézní biskup litoměřický

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube