07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Po celý večer historická video prezentace

Náš kostel je součástí Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla. V lednu 1952 byly v ranní hodinách zatčena z politických důvodů generální představená, mnohé další představené byly internovány v Hejnicích spolu s dalšími z jiných řádů, následně v srpnu byla ukončena činnost sester v nemocnici a byly odvezeny většinou do textilních továren nebo ty starší do ústavů sociální péče. Kostel sám byl pak po několika letech změněn na depozitář knihovny. Jak se ukázalo nikoliv navždy, sestry se vrátili po 40 letech do nemocnice a kostel opět slouží svému účelu. Letos si připomínáme 30 let, co byla nemocnice opět předána do provozování sestrám.

Externí WWW odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=hz_ni51TObQ

Informace o kostele

WWW: http://www.boromejky.cz/kostel-sv-karla

Adresa kostela: Vlašská

GPS: 50°5'12.991"N, 14°23'46.201"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: SM. Angelika Pintířová

Návaznost na dopravu:

bus 194 - zastávka Nemocnice pod Petřínem (pouze do 20 hod)

tram 12, 15, 20, 22 - zastávka Malostranské náměstí dál cca 650 m pěšky  z Malostranského nám. asi 50 m ulicí Karmelitskou, zahnout vpravo ulicí Tržiště a Vlašskou kolem amerického a německého velvyslanectví k nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského cca 10-15 min.

 

Kostel sv. Karla Boromejského je prostá sálová stavba v pozdně empírovém slohu, navržená stavitelem Adalbertem Guderou. Kostel je součástí Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Blíže o Kongregaci zde: https://www.boromejky.cz/ Na průčelí kostela se nacházejí sochy kongregačních patronů - sv. Josef a patronové proti moru sv. Šebestián a sv. Roch. Kostel byl požehnán 4. 11. 1885. Malby uvnitř kostela byly svěřeny pražskému umělci Vilému Kandlerovi. Tento malíř vypracoval také oltářní obraz sv. Karla, nákres bočních oltářů, varhan a kazatelny. Boční oltáře s obrazy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Srdce P. Marie byly dílem vídeňského malíře Neugebeuera. Sochy vytvořil Václav Levý, učitel Josefa Myslbeka. Z celého interiéru se zachovala jen freska nad hlavním oltářem, znázorňující Pannu Marii Královnu andělů a oltářní obraz sv. Karla. Kostel měl totiž pohnutou historii.K historii a současnosti kostela blíže zde: https://www.boromejky.cz/kostel-sv-karla

     Vstup do kostela je bezbarierový. V přední lavici je indukční smyčka a v několika lavicích možnost připojit sluchátka pro sluchově postižené.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube