07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Míla Hartman zpívá písně Karla GOTTA

Miloslav Hartman s písněmi Karla Gotta

MÍLA HARTMAN COVER K. G. Jako kluk jsem začal v deseti letech hrát na trumpetu se kterou jsem potom projezdil celý svět, USA, CANADA, MEXICO, EVROPA atd. Celý život jsem se pohyboval v pop music a už od dětství jsem plnými doušky obdivoval Karla Gotta. Jeho sametový hlas, chování a vystupování mi bylo příkladem. V roce 2009 jsem založil menší hudební těleso, ve kterém bych mohl zpívat i jeho písně. Posluchačům se mé podání písní Karla Gotta začalo natolik líbit, že jsem se v roce 2019 po odchodu Karla Gotta a po dlouhém uvažování rozhodl přejít k sólové dráze a vytvořit s podporou halfplaybacku vystoupení, složené z písní ZLATÉHO SLAVÍKA. Prošel jsem konzultacemi hlasové techniky u operní zpěvačky Blanky Beranové a začal vystupovat pod názvem ,,MÍLA HARTMAN COVER K. G.,, 

slovo „COVER“, tedy vlastní interpretace písní určitého interpreta.

Externí WWW odkaz: https://www.milahartman.cz/

Informace o kostele

WWW: http://www.planany.eu

Adresa kostela: Pražská

GPS: 50°3'6.072"N, 15°1'57.871"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin S. Charvát

Návaznost na dopravu:

Vlak:

Praha Masarykovo nádraží, Pečky (přestup) - směr Kolín, Pečky, Plaňany - směr Kouřim

Kolín, Pečky (přestup) - směr Praha, Pečky, Plaňany - směr Kouřim

   Synagoga byla místní židovskou obcí postavená v letech 1858–61 podle plánu stavebního mistra Josefa Francouze spolu se sousední židovskou školou. V roce 1926 již nepoužívanou synagogu odkoupila Církev československá husitská a upravila ji na svou modlitebnu.   

   Slavnostní otevření Husova sboru Církve československé husitské v Plaňanech se konalo v neděli 2. září 1928 za účasti bratra biskupa Korduleho, rabína Vedeta, mnoha dalších duchovních, zástupců Kostnické jednoty, evangelíků z Peček a Velimi a zástupců státních úřadů.

    Padesát let v souhrnu existence náboženské obce v Plaňanech zde nepůsobil žádný farář a obec byla administrována duchovními z jiných náboženských obcí. V roce 2008 to vypadalo, že je vše ztraceno a život se do zdevastované fary i Husova sboru nevrátí. Vše se změnilo, když nový duchovní správce, farářka Církve československé husitské ing. Michaela Gajdáčková, navštívila starostu městyse Plaňany Mgr. Martina Charváta. Pak stačilo ještě sejít se s panem Ivanem Vokřálem, zástupcem občanského sdružení „Plaňanští zvoníci“.

     Od 90. let 20. století tak probíhají postupné opravy památky. To vše v rámci projektu:

OŽIVLÁ KULTURNÍ PAMÁTKA -  projekt na záchranu a využití budovy Husova sboru  a  přilehlé fary je realizován ve spolupráci občanského sdružení Plaňanští zvoníci, náboženské obce a městyse Plaňany. Finanční prostředky jsou získávány z rozpočtu CČSH, městyse Plaňany a hlavně z různých grantových a dotačních titulů.

2008 - ,,Spolkové a informační centrum v Plaňanech"

2010 - ,,Oživlá kulturní památka I", statické zabezpečení budovy, ošetření krovu, rekonstrukce věžičky, nový hromosvod.

2010 - ,,Oživlá památka-historie Plaňanských spolků"

2012 - ,,Oživlé varhany", rekonstrukce varhan, rekonstrukce el.instalace v první části budovy, restaurátorské práce na omítkách v první části budovy, rekonstrukce vchodových dveří.

2013 - ,, Oživlá kulturní památka II", kompletní výměna střechy, oprava hromosvodu, oprava štítu fary, sanace odvodňovacího žlabu, zbudování bezbarierového vjezdu do areálu, oprava vstupních vrat, oprava chodníků v areálu zahrady, montáž laviček a osvětlení areálu, ...

2018 - Dokončena oprava havariního stavu severní zdi fary

2020 - Dokončena oprava střechy fary za příspění finančních prostředků Ministerstva kultury

V plánu je:

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH OMÍTEK - z jedné čtvrtiny dokončeno.,

OPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK

Z původního vybavení se dochovaly krásně vyřezávané synagogální dřevěné lavice z pol. 19. století.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube