07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Komentovaná prohlídka klášterního kostela a kaple Všech svatých

Informace o kostele

WWW: http://www.klaster-kladruby.cz

GPS: 49° 42' 42.63"N, 12° 59' 42.83"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Milan Zoubek (kastelán kláštera)

Kostel je součástí areálu bývalého benediktinského kláštera, založeného knížetem Vladislavem I. v roce 1115. Původní pozdně románská trojlodní bazilika byla dokončena v roce 1233 a vysvěcena za přítomnosti krále Václava I. a vysokých církevních a státních úředníků. Roku 1421 byl kostel vypálen husity a po skončení válek byl provizorně opravován. V roce 1504 došlo k jeho znovu vysvěcení. K celkové přestavbě kostela přistoupil opat Maurus Fintzguth. V roce 1710 vyzval k vypracování projektu dva nejvýznamnější pražské architekty, Kryštofa Dientzenhofera a Jana Blažeje Santiniho Aichla. K realizaci vybral nákladnější a rozsáhlejší Santiniho návrh ve stylu tzv. barokní gotiky. Přestavba proběhla v několika etapách v letech 1712-1726. Nejprve bylo přestavěno trojlodí, následně transept, vybudováno západní průčelí amonumentální kopule zakončená mariánskou korunou. Při přestavbě Santini maximálně využil zdivo románské baziliky. Interiér kostela je vybaven mobiliářem podle Santiniho návrhů. V současnosti je celý areál kláštera, včetně kostela, ve správě Národního památkového ústavu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube