07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Modlitba při svíčkách

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostslusovice.cz

Adresa kostela: Náměstí Svobody

GPS: 49°14'51.396"N, 17°48'6.293"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martina Krajčová

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích stojí uprostřed náměstí. Vybudován byl v letech 1812 – 1815. Nahradil starší kostel, který stával v místech dnešního hřbitova. První písemnou zmínku o farnosti máme z roku 1386. Katolická duchovní správa trvala do počátku 16. století. Za vlády Nekešů z Landeka přešla fara do rukou luterských kněží. V 17. století byla farnost spravována z Fryštáku, k jejímu znovuobnovení došlo v roce 1686.

Farní kostel je jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a obdélnou zákristií v jeho podélné ose. V lodi kostela pod kůrem je umístěn klenební svorník s vytesanou šternberskou hvězdou, který završoval gotickou žebrovou klenbu. V presbytáři visí po pravé straně cenný obraz Panny Marie s Ježíškem. Obě tyto památky pocházejí z původního kostela. Hlavní oltářní obraz z roku 1815 znázorňuje scénu obřezání a pojmenování sv. Jana Křtitele.

Na klenbě kostela jsou tři výjevy ze života patrona chrámu a výjev se sv. Cecilií, patronkou hudby. Autorem maleb z roku 1938 je malíř Adolf Heller. Na kůru se nacházejí varhany z roku 1938. Byly vyrobeny firmou Rieger v Krnově. V nedávné době prošly kompletní rekonstrukcí.

Ve věži kostela nalezneme čtyři zvony. Sv. Václav a P. Maria z roku 1972, umíráček z roku 1943 a barokní zvon sv. Jan Křtitel z roku 1774.

Půdní prostory jsou zařazeny mezi evropsky významné lokality z důvodu výskytu letní kolonie netopýra velkého.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube