07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Varhanní koncert

Duchovní hudba českých mistrů v podání ředitele kůru Zdeňka Hatiny.

Program:

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) Adagio D moll

J. S. Bach (1685 – 1750) – Preludium a fuga G dur

Josef Ferdinand Seger (1716 – 1728) – Preludium C dur

Jan Křtitel Kuchař (1751 – 1829) – Fantazie G mol

Vojtěch Říhovský (1871 – 1950) – Preludium C dur

Petr Iljič Čajkovskij (1840 – 1893) Hymna k svatému Cyrilu a Metodějovi, Ave Maria, Legenda E moll, Ranní modlitba

Stanislav Mach (19065 – 1975) – Tři preludia pro varhany

Zdeňka Hatina (1941) – Imprese č. 1 a volná improvizace

 

Účinkují:

Zdeněk Hatina, ředitel kůru, varhany

Informace o kostele

WWW: http://www.zabrdovice.cz

Adresa kostela: Lazaretní 9/1

GPS: 49°12'9.36"N, 16°37'46.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslav Daněk

Návaznost na dopravu:

Tramvají č. 2 z Hlavního nádraží směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (5min). Tramvají č. 3 z České (Joštovy) směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (10min).

Původně malý románský kostel v Zábrdovicích, založený jako součást premonstrátského kláštera na začátku 13. století, byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Po vpádu Švédů byl kostel zničen a vystavěn kostel nový, na základě projektu vídeňského architekta Giovanniho Pietra Tencally.  Na realizaci výzdoby interiéru se podíleli přední umělci své doby. Z malířů je to v první řadě přední vídeňský umělec pracující na Moravě Franz Anton Maulbertsch – autor obrazu Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři v presbytáři. Josef Winterhalder ml., žák Maulbertsche, je autorem freskové výzdoby chrámu kde vytvořil monumentální figurální scény na klenbě presbytáře a lodi. Osmnácté století znamenalo pro klášter velký rozkvět. Za reformy Josefa II. došlo ke zrušení kláštera a byla zde zřízena vojenská nemocnice, která dosud tomuto účelu slouží. Konventní chrám se stal kostelem farním a dnes patří mezi nejhodnotnější raně barokní chrámové stavby v Brně.

 Více o kostele najdete na stránkách farnosti.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube