07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

výstava fotografií, otevřený kostel

v kostele , možnost rozhovoru s knězem. Fotografie z okolí -kapličky , kříže atd..

Informace o kostele

WWW: http://www.otnice.9e.cz

GPS: 49°3'8.28"N, 16°50'6"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vladimír Maňas

Návaznost na dopravu:

Autobus IDS JMK Sokolnice vlak.stanice - Dambořice: linka 610. Druhá zastávka - obecní úřad.

 MAPA:

 

Zvětšit mapu

Podle moravského topografa Řehoře Volného se bošovická fara připomíná v pozdním středověku v letech 1365, 1415 a 1481. Původní kostel stál zřejmě v lokalitě zvané Na krchůvku.

Současný kostel byl pravděpodobně postaven na konci 16. století, kdy byl olomouckým biskupem Stanislav Pavlovský (1579–1598), tomu by odpovídalo málo obvyklé zasvěcení kostela. Farnost navíc byla až do počátku 17. století katolická. 

Samostatná farnost zanikla nejpozději v průběhu třicetileté války. Rokem 1660 začíná nepřerušená řada farářů v blízkých Otnicích, kteří až do reforem na konci 18. století spravovali také Bošovice a Lovčičky.

Nejpozději od roku 1718 sídlil na bošovické tvrzi jezuitský misionář, který v roce 1728 inicioval výstavbu kaple sv. Isidora, významně rozšiřující kapacitu kostela. Při kapli existovalo i náboženské bratrstvo sv. Isidora, patrona sedláků. Na titulární svátek bratrstva kolem 12. září přicházelo v 18. století do Bošovic procesí až z Újezda u Brna.

Funkce misionáře, později zámeckého kaplana, zanikla roku 1794 a následná jednání vedly až ke zřízení takzvané lokalie (v Bošovicích působil samostatný kaplan) v roce 1798. Během následujících desíti let pro něj obec vystavěla také budovu kaplanky (dnes Muzeum na faře).

V roce 1842 byly na nově vystavěný kůr instalovány nové varhany od Ignáce Gottwalda z Bzence za 291 zlatých konvenční měny, do té doby sloužil k liturgii jen špatný varhanní pozitiv. Varhany byly restaurovány v roce 2015 varhanářem Zdeňkem Hromádkou.

Zásadním způsobem byl kostel opravován na konci 18. století, znovu kolem roku 1838 a poté v roce 1887. V roce 1851 byla ke kostelu přistavěna věž.

Institut lokálního kaplanství byl roku 1887 nahrazen samostatnou farností, prvním jejím správcem se stal Jan Přinosil. Po sto letech, od roku 1987, je farnost opět spravována z Otnic. 

V letech 1996-2005 proběhla generální oprava kostela.

Hlavní oltářní obraz se zázrakem sv. Stanislava je dílem brněnského malíře Jindřicha Poláčka z roku 1895, stejně jako obraz sv. Isidora (1885) ve stejnojmenné kapli.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube