07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

modlitební ztišení

Informace o kostele

Adresa kostela: Šultysova 603/1

GPS: 50°13'48.561"N, 14°5'2.062"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ivana Doubravová

Návaznost na dopravu:

Autobusové spojení: Praha Veleslavín - Slaný autobusové nádraží; Louny autobusové nádraží - Slaný autobusové nádraží

Vlakové spojení: Praha Masarykovo nádraží - Kralupy nad Vltavou - Slaný; Louny - Slaný

Od vlaku i autobusu je to cca 5 - 10 minut pěšky (směr centrum města)

Náboženská obec Slaný byla schválena výnosem Ministerstva školství a národní osvěty dne 17. 7. 1923. Ustavující shromáždění Náboženské obce proběhlo dne 23. 9. 1923. Sbor Dr. Karla Farského byl otevřen dne 15. 12. 1929. Výrazná budova novorenesanční modlitebny, v těsné blízkosti historického jádra města, poskytuje členům sboru své zázemí. V současnosti je farářem Mgr. Phanuel Osweto, Ph.D., externí duchovní (jáhenka) Bc. Ivana Doubravová, DiS.

Jsme poměrně mladé křesťanské společenství, které slyší na biblické slovo a snaží se podle něj žít.

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať  je vaše pravá bohoslužba. (Římanům 12, 1)

K nedělním bohoslužbám se scházíme ve 14 hodin ve sboru Dr. Karla Farského. Bohoslužba umožňuje zapojení všech účastníků.

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Římanům 12, 2)

Na čtvrtečních biblických hodinách od 17.15 hod. se přesvědčujeme, že Boží slovo mluví i do dnešní doby k současnému člověku. Vede nás ke službě potřebným a osamělým.

Křesťanská poradna v úterý (po předchozí domluvě) poskytuje rady a pomáhá řešit osobní i rodinné problémy.

Osvěžující jsou pro všechny bez rozdílu věku společné výlety a duchovní soustředění. Během prázdnin jsme spolu týden na horách.

Radost máme z působení Husitského pěveckého sboru, který zpívá středověké husitské písně, židovské písně, spirituály a písně z ekumenické komunity v Taizé. Přijďte se podívat a potěšit sebe i nás návštěvou.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube