05.06.2020
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 24. května 2019

Cyrilometodějská stezka Bílovice - Adamov - Křtiny

18:30-20:00 jedno ze stanovišť poutní stezky - slovanské písmo HLAHOLICE

  • Celovečerní program

Externí WWW odkaz: http://www.farnost-bilovice.cz/

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube