28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 28. května 2021

Noc kostelů v Husově sboru Ostrava - Michálkovice

Letošní rok budeme trávit Noc kostelů v komorním duchu. Kdokoliv z příchozích může přijít do sboru, kde bude celý večer znít hudba, bude zde prostor pro rozhovor, ztišení, modlitbu a prohlídku kostela.

Informace o kostele

WWW: http://Náboženská obec Církve československé husitské v Ostravě - Michálkovicích

Adresa kostela: Michalské nám. 10

GPS: 49°50'25.336"N, 18°20'39.58"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr.Monika Bartková

Návaznost na dopravu:

konečná trol 104,  bus 23, 49, 97 zastávka Michálkovice (točna)

V létě roku 1924 došlo k vypracování projektové dokumentace ke stavbě Husova sboru v Ostravě Michálkovicích. Základní kámen byl však položen až v neděli 17. května 1925. Přes mnoho těžkostí a také přes mnoho nedodělků se budova kostela dočkala slavnostního otevření 11. září 1927, biskupem Ferdinandem Stiborem. Do té doby se nepodařilo zakoupit a instalovat varhany, které sbor pořídil až v roce 1938. 16. března 1945 byla Ostrava bombardována a nepřímo byl zasažen i kostel v zadní části. Ihned po odchodu německých okupantů se začala rada starších věnovat opravě poničené části kostela. Bylo zrušeno schodiště v zadní části a byly přistaveny dvě místnosti. V přízemí je tak dnes modlitebna a prvním patře archiv. K dalším opravám pak došlo v letech 2007 - 2010, kdy byla postupně zrenovována střecha a věže kostela. V současnosti je náš sbor mimo pravidelné bohoslužby a církevní obřady také využíván pro svoji dobrou akustiku na nejrůznější koncertní akce a slouží všem občanům Michálkovic.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube