24.05.19
NOC KOSTELŮ

Praha 4 - Podolí, kostel sv. Michaela Archanděla

Program Noci kostelů 24. května 2019

15:00 - 16:00
Mše sv. a po ní Májová pobožnost
Pravidelná bohoslužba, Loretánské litanie
16:00 - 18:00
Varhanní skladby proložené básněmi a úvahami (1. část)
1. Panna Maria „Královna máje”, Loretánské lit. 2. Varhanní skladby starých mistrů 3. Cesta k dokonalé radosti 4. Ze zpěvníku Českobratrské církve - varhany 5. Angelus Silesius: Cherubský poutník 6. Varhany, zpěv 7. Sv. Bernard: Chvály panenské
18:00 - 18:15
Historie kostela a zvonů - přednáška
Krátký průvodce historií kostela a památného zvonu (3. nejstarší v Praze)
18:15 - 19:00
Komentovaná prohlídka kostela a zvonice
19:00 - 20:00
Missa K. Kryl revival (koncert + poezie)
Úryvky poezie Karla KRYLA (výročí jeho narození i úmrtí v tomto roce) zajišťuje: Jan Tomsa
20:00 - 20:45
Varhanní skladby proložené básněmi a úvahami (2. část)
Pokračování (pouze zbývající skladby, které nezazněly v 1. části od 16 hod. do 18.hod.) Z programu: 4. Ze zpěvníku Českobratrské církve - varhany 5. Angelus Silesius: Cherubský poutník 6. Varhany, zpěv 7. Sv. Bernard: Chvály panenské Matky
20:45 - 21:00
Závěrečné stišení, výstav eucharistie, závěrečné požehnání, zakončení noci kostelů
Eucharistická adorace s požehnáním na závěr, cca 21 hod.: Uzavření kostela a zvonice

Informace o kostele

WWW: https://farnost-podoli.webnode.cz/

Adresa kostela: Pod Vyšehradem

GPS: 50°3'35.888"N, 14°25'14.789"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jan Pata

Návaznost na dopravu:

tram. 2, 3, 17, 21 zastávka Podolská vodárna.

bus 134 zastávka Podolská vodárna.

kostel sv. Michaela Archanděla je zmiňován už v roce 1222 jako majetek Vyšehradské kapituly. Od roku 1856 podolský kostel je farním kostelem se samostatnou duchovní správou pro Podolí a Dvorce a do roku 1907 byl také farním kostelem pro Braník. Hlavní oltář je barokový, prostý, svatostánek a střed oltáře je novějšího původu. Nad oltářem je menší obraz znázorňující archanděla Michaela v bojí z padlým andělem. Kolem kostela byl od roku 1683 až do roku 1885 hřbitov. Při kostele stoji památná zvonice z 17 století, jakých v Čechách je velmi málo. V ni visi historický zvon, ulitý v roce 1482 neznámým zvonařem ke cti Matky Boží a Všech svatých. K němu byly pořízený v roce 1993 dva nové zvony "Michael" a " Jan Nepomucký" z dílny L. Tomáškové-Dytrychové z Brodka u Přerova.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube