28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Ohníč-Křemýž, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 28. května 2021

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://teplice.sdb.cz/farnost

GPS: 50°35'50.428"N, 13°49'12.945"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Robert Kotyšan

Kostel a zvonice u kostela byly postaveny roku 1706 na místě kostela staršího, ze kterého se zachovaly renesanční figurální náhrobky, jenž jsou osazeny na vnějších stěnách. Kostel je jednolodní sakrální stavba s obdélným pětibokem ukončeným presbytériem, se sakristií a oratoří po stranách. Hlavní oltář je barokní, nověji byly doplněny další tři oltáře a kazatelna v barokním slohu z doby kolem roku 1730. Kostelní lavice, varhany (vč. skříně) jsou rovněž barokního slohu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube