02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Ohníč-Křemýž, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
VARHANNÍ KONCERT - MILOŠ BOK
VARHANNÍ KONCERT - MILOŠ BOK
18:00 - 23:00
Kostel otevřen s celovečerním programem

Informace o kostele

WWW: https://www.salesianiteplice.cz/farnost/

GPS: 50°35'50.428"N, 13°49'12.945"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Robert Kotyšan

Kostel a zvonice u kostela byly postaveny roku 1706 na místě kostela staršího, ze kterého se zachovaly renesanční figurální náhrobky, jenž jsou osazeny na vnějších stěnách. Kostel je jednolodní sakrální stavba s obdélným pětibokem ukončeným presbytériem, se sakristií a oratoří po stranách. Hlavní oltář je barokní, nověji byly doplněny další tři oltáře a kazatelna v barokním slohu z doby kolem roku 1730. Kostelní lavice, varhany (vč. skříně) jsou rovněž barokního slohu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube