07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ohníč-Křemýž, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 23:00
Kostel otevřen s celovečerním programem
18:00 - 18:40
KONCERT DUCHCOVSKÝ PĚVECKÝ SBOR
KONCERT DUCHCOVSKÝ PĚVECKÝ SBOR
22:00 - 22:35
VARHANNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH - VOJTĚCH KUBÁT
VARHANNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH - VOJTĚCH KUBÁT

Celovečerní program:

Prohlídka věžních hodin
Prohlídka věžních hodin
Opiš verš z Bible
Komentované prohlídky
Zapal svíci za ...
Zajímavosti z farního archivu - Eva Stuchlá
Zajímavosti z farního archivu - venkovských farností prezentuje kronikářka obce Ohníč paní Eva Stuchlá.

Informace o kostele

WWW: https://www.salesianiteplice.cz/farnost/

GPS: 50°35'50.428"N, 13°49'12.945"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Robert Kotyšan

Kostel a zvonice u kostela byly postaveny roku 1706 na místě kostela staršího, ze kterého se zachovaly renesanční figurální náhrobky, jenž jsou osazeny na vnějších stěnách. Kostel je jednolodní sakrální stavba s obdélným pětibokem ukončeným presbytériem, se sakristií a oratoří po stranách. Hlavní oltář je barokní, nověji byly doplněny další tři oltáře a kazatelna v barokním slohu z doby kolem roku 1730. Kostelní lavice, varhany (vč. skříně) jsou rovněž barokního slohu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube