02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Brno, kostel J. A. Komenského

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:30 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:30
vernisáž výstavy Marie Plotěné
Marie Plotěná uvede svoji výstavu v Červeném kostele
18:00 - 22:00
Bar U Dvou farářů
19:00 - 19:45
Brno Gospel Choir
19:45 - 20:15
Příběh Červeného kostela
20:15 - 21:00
Pěvecký sbor Lumír
21:30 - 22:00
Dario Fo: Vraždění neviňátek
22:00 - 22:30
Pěvecký sbor Kůrovec
23:00 - 23:30
Dario Fo: Vraždění neviňátek

Informace o kostele

WWW: http://www.cervenykostel.cz

Adresa kostela: Komenského náměstí

GPS: 49°11'51.698''N, 16°36'11.763''E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Iva Květonová

Návaznost na dopravu:

Kostel J.A.Komenského se nachází na Joštove ulici v místech, kde do ní ústí ulice Husova, v blízkosti zastávek MHD Česká a Komenského nám. (tramvaj č. 3, 4, 11, 12, 13 a trolejbusy č. 38 a 39). V okolí kostela lze také snadno parkovat.

 

 

„Červený kostel“, který tvoří jednu z brněnských dominant, byl postaven v letech 1863-1867 podle návrhu vídeňského architekta H. Ferstla. Sloužil členům německého luterského sboru a nesl název Christuskirche - Kristův chrám. Patřila k němu i základní církevní škola (nynější sborový dům, Opletalova 6), kde působila řada významných osobností. Dnes jsou tu naše sborové místnosti a farní kancelář a od roku 1990 zde působí také Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociálně právní.

Trojlodní kostel s neobvyklou tribunou v závěru apsidy je postaven ve stylu severoněmecké gotiky. Je dlouhý 45 m. Mohutná věž ční do výšky 51m. Z vnitřního vybavení je vzácná mramorová kazatelna se symboly čtyř evangelistů, oltář a křtitelnice. Varhany firmy Rieger jsou z roku 1887. V sakristii je ozdobná pamětní deska prvního německého kazatele. Červený kostel byl ve své době jedním z největších evangelických kostelů v katolických zemích.

Červený kostel

Přízemí sborového domu Opletalova 6 v bezprostřední blízkosti kostela prošlo v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí, která vytvořila Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Brně I nezbytné sborové zázemí. Téměř každý den během týdne zde probíhají různorodé sborové aktivity, takže si každý může vybrat podle svého zájmu, věku a časových možností. Dětem je určen předškolní klub Ovečky a biblická hodina v úterý v 17.00, mládež se schází ve středu v 18.00 a dospělým jsou určeny sborové rozhovory na témata důležitá pro jejich duchovní růst v pondělí v 19:00. Středeční Kavárnička je určena nejstarším členům sboru. Klub otevřených dveří slouží maminkám s dětmi ve čtvrtek v 10:00. K výkladům biblických textů se scházíme ve čtvrtek odpoledne v 17:00 a zkoušky pěveckého sboru Cantate Domino jsou každý pátek v 18:30. Za všechny tyto příležitosti k setkávání a duchovnímu růstu jsme vděčni.

Máme radost, že během loňského roku do našeho sboru přibylo 30 nových členů. Mezi pokřtěnými bylo také 5 dospělých a dalších 9 bratří a sester, kteří do naší církve přišli díky kursům Alfa a Beta, které náš sbor pořádá pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět víc o tom, co pro nás Bůh z lásky udělal a dělá. V nových prostorách probíhají také rodinné neděle se společným obědem, v květnu Skautské bohoslužby a několikrát do roka rockové bohoslužby, při kterých nás na kytary a bicí doprovází mládež.

Již několik let se v prostorách kostela J.A. Komenského konají první neděli v měsíci Hudební nešpory, při kterých vystupují přední hudební interpreti a výtěžek je věnován pro potřeby konkrétní nestátní organizace, která se věnuje sociální práci. Náš sbor je také jedním z pěti spolupracujících sborů střediska Diakonie v Brně na Hrnčířské ulici, které slouží starým a jinak potřebným lidem. Sbor se aktivně podílí na organizování ekumenických bohoslužeb se společným slavením památky večeře Páně, podle zvyku té církve, v jejichž prostorách se bohoslužby právě konají.

Každou neděli připravuje náš sbor bohoslužby také v kostele na Pellicově a to v 8.30 hod. Během letních prázdnin bývají pouze jedny bohoslužby a to v Kostele J.A.Komenského v 9.00 hod.

Sbor rovněž organizuje letní pobyty a dovolené ve středisku biblických kursů Blažkov u Dolní Rozsíčky na Vysočině. Tyto pobyty v příjemném prostředí jsou příležitost pro každého, kdo má zájem navázat nová přátelství.

  Srdečně Vás zveme do našeho společenství!

Českobratrská církev evangelická Farní sbor Brno I, Opletalova 6

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube