07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Bitozeves-Nehasice, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

15:00 - 17:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://postoloprty.farnost.cz

GPS: 50°23'9.413"N, 13°35'40.936"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milena Tyrpáková

Pozdně gotický kostel z 15. století, zbarokizovaný v roce 1677, jednolodní, obdélný. Na severní straně presbytáře obranná hranolová věž se sakristií. V západním průčelí pozdně gotický portál. Presbytář sklenut třemi křížovými klenbami žebrovými. V přesbytáři pískovcový epitaf s postavami Vojtěcha z Údrče, syna Viléma a manželky Kateřiny z roku 1591.Oproti původnímu stavu dnes chybí Křížová cesta a kompletní píšťalové vybavení varhan.Ve věži chybí původní mechanismus věžových hodin.Kamenné závaží k natažení hodin je k dispozici.Již v loňském roce rodina nových obyvatel obce zahájila údržbu a opravu přilehlého hřbitova.Také připojila kostel v Nehasicích k loňské Noci kostelů.V tomto roce budou pokračovat opravné práce a bude vytvořena nová Křížová cesta pro interier kostela a keramická Křížová cesta pro exteriér na západní straně kostela. Kostel byl opraven z peněz původních německých rodáků a nově vysvěcen v roce 1991, epitaf opraven v roce 2004.

Pod kostelem na jižní straně je pamětní místo s pomníkem věnovaným místním obětem 1.světové války a nad ním je trvale umístěn vyřezávaný Betlém, v zimě nasvícený.

Pod kostelem na západní straně je umístěn Nehasický akvadukt Faun s Nymfou, který podchytává jeden z mnoha pramenů vyvěrajících v okolí Nehasic.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube